• שירותי דירקטור:

​-לדירקטוריונים,

  בחברות ציבוריות ופרטיות.

-להנהלות בעסקים.

-לוועדות ממשלתיות ומקצועיות.

- נציג ציבור.​

  • מחקרים כלכליים.

  • אומדנים כלכליים.

  • ייעוץ ארגוני.

  • שירותי פיקוח ארגוני וניהולי

       בארגונים וחברות.

  • חוות דעת מומחה

       (לבית המשפט, עורכי דין,

       הביטוח הלאומי, מוסדות).

       איבחונים כלכליים.

  • היוון קצבאות ("מענק חד פעמי"),

       לנכים-זכאי ביטוח לאומי,

       וחברות ביטוח.

  • שיקום כלכלי:  עסקים, חברות, ופרטים.

  • ייצוג כלכלי ומסחרי - עסקים ופרטים.

  • (Mentoring) חונכות עסקית למנהלים. 

Business Meeting
Calculate Savings