​​תוכניות עסקיות

   תוכניות עסקיות ויעודיות למגוון

   צרכים:

 •  הגשת בקשות לקבלת

        מענקים ומימון חברות

        הייטק מ-

           רשות החדשנות

        (המדען הראשי,ישראל)

        - לחברות הזנק,

        - חברות בצמיחה,

        - חברתי ציבורי,

        - חברות מערך בינלאומי,

        - תשתית טכנולוגית,

        - ייצור מתקדם.

 • השגת הלוואות בנקאיות בערבות המדינה.

 • השגת הלוואות בנקאיות

       והלוואות חוץ בנקאיות

        (מוסדיות!)

        כ- חברות ביטוח.

 • השגת הלוואות ממוסדות וקרנות לעסקים

           קרן חושן, קרן קורת,

           קרנות הסוכנות,

           קרן שמש, קרן נתן,

           האגודה להלוואות

           ללא ריבית, ועוד..

 • הערכת מיזמים.

 • כדאיות השקעות.

 • תכנון, בקרה עסקית.

 • הכנת תיק למשקיע.

 • צרכים ייחודיים למשקיע

       ו/או מזמין העבודה.

  התוכניות העסקיות של- LHM

  מעניקות לעסק/למזמין/ללקוח/ליזם/

  למשקיע ,

  הבנה משכנעת ומעמיקה

  ביותר להזדמנות העסקית מדוע

  כדאי להשקיע במיזם.

  התוכניות ערוכות בהתאמה לצרכי

  המיזם,

  המשקיע ו/או הלקוח , ומוצגות

  בדרגות הרחבה

  ופירוט שונות בהתאם לצרכים.
  התוכנית העסקית שלנו נבנית לאחר

  הקדשת מחשבה מעמיקה והקפדה

  יתרה על דרגת פירוט והרחבה,

  כך שיתאימו באופן ייחודי למיזם

  המתואר והיקפו הכלכלי/הפיננסי.
  התוכנית העסקית שלנו כוללת תיאור

 חזון היזם/הלקוח לאחר דיון מעמיק

 עם הלקוח, תיאור המודל העסקי,

 השוק והענף בו יפעל המיזם.
  התוכנית העסקית של LHM נבנית

  על בסיס ניתוח שוק מקצועי,מעמיק

  ועדכני ביותר, תיאור מפורט ההשקעה,

 ניתוח פיננסי מדוקדק למיזם ולמשקיע,

הכנת תחזיות כלכליות ותחזיות

 פיננסיות, ניתוח רגישות 

  (מה יקרה אם / what if) ,

  וכן כלי ניתוח רלוונטיים ועדכניים

  למיזם.
 

  התוכניות העסקיות של LHM

  משובצות תיאורים כמותיים

  בגרפים וטבלאות מעוצבות,

  הממחישים לקוראים את מצב

  המיזם/ההשקעה בהווה ובעתיד,

  תוך התאמה מלאה לסיווג העסק

  והתוכנית העסקית.

    :

Business Meeting

חוות דעת כלכלית

חוות דעת מומחה:

 •   לבתי משפט ומוסדות.

 •   אבחונים כלכליים.

חוות דעת מומחה ע"י

LHM ניהול וייעוץ כלכלי ועסקי,

מוגשות ע"י מומחים עתירי ידע,נסיון,

ומוניטין בתחומם.

חוות הדעת זוכות להכרה ע"י

קהיליית עורכי הדין ושופטים

בבתי משפט בישראל,

במוסד לביטוח לאומי,

וכן בחברות ביטוח וגופים

סטטוטוריים שונים.

חוות הדעת של LHM יסודיות ומעמיקות

ומשמשות כבסיס איתן לתמיכה

והצלחה מוכחת של הלקוחות.

אחוז ההצלחה שלנו גבוה ביותר:

כ- 98% (!) מהתביעות/ הגנות /החקירות

ובוועדות מקצועיות נשוא חוות הדעת,

מתקבלות בהצלחה.

ה ע ר כ ו ת  ש ו ו י

הערכות שווי של LHM לחברות,

עסקים ונכסים עסקיים, לצרכי :

 • משקיעים וצרכני הון ומימון.

 • מיזוגים ורכישות.

 • הקמת חברות ושותפויות.

 • התדיינויות משפטיות

       ופתרון סיכסוכים עסקיים.

 • ביצוע פרזנטציות בפורומי מנהלים

       ומקבלי החלטות בחברות,

       קרנות הון ומוסדות מימון.

 

 Scales of Justice
Experts Panel
Chess Game

אסטרטגיה עסקית:  


הצוות של LHM יסייע לכם באבחון מצבים

והשגת פתרונות אסטרטגיים

בעסקיכם /בחברתכם.

כל חברה המתנהלת במשטר יישום תוכנית

אסטרטגיה עסקית מבית היוצר של LHM ,

מקבלת ערך מוסף ומיידי.

סוד היתרון האסטרטגי טמון בהשגת

שילוב מנצח:


    א. עלייה חדה בסיכוייכם להשיג

         מטרות עסקיות בזמן קצר

         ביחס לאתגרים ובהשוואה

         למתחרים שלכם.


    ב. הגנה (ארוכת טווח לשנים) מפני

        איומים על יעדי החברה שלכם.

        יעדים אלה יושגו ביישום התהליך

        התיכנוני והיישום האסטרטגי.

ערכים מוספים שהחברה שלכם תקבל

בטווח זמן קצר

(החל מהשנה הראשונה למימוש

התהליך) :

ביצוע המהלך האסטרטגי עסקי בחברה

משביח את בחירת  היעדים בחברה-

למנהליםו/או לבעלי המניות,

ומשיג איתנות פיננסית והגדלת רווחי

הבעלים והמשקיעים.

ערך מוסף המתקבל לאורך זמן

(בטווח הארוך- בשנים הבאות):

יתרון בולט בכל מהלך אסטרטגי עסקי

ניכר בטווח ארוך,

כלומר: השגה,שימור,

ושיפור יעדי החברה לאורך שנים,

כל זאת בסביבת משתנים פעילים

מתרחשים ומסכנים את החברה

כ: תחרות גבוהה ודינמיקת שווקים.

כל אלה מתרחשים מדי יום ומסכנים

קיום חברתכם בהווה ובעתיד.

הכנה,יישום, וליווי תוכנית אסטרטגית

של LHM ,

תשיג עבורכם ביטחון להשגת יעדי

החברה והמשקיעים.

יתרונות הניהול עפ"י תכנון אסטרטגי עסקי

של LHM :

 • בחירת נתיב התנהלות עסקית נכון

        להווה ולעתיד (לשנים קרובות).

 • ביסוס מצב כלכלי הקיים. 

 • שימור והגנה על יעדים אשר הושגו

       בעמל רב ולאורך זמן.

 •  גידול מיטבי ברווח בעלי מניות. 

 • השגת איתנות פיננסית לחברה.

ישום אסטרטגיה עסקית / תוכנית

אסטרטגית כרוך בהפעלת מומחיות

ושימוש בכלי ניתוח וניהול מתקדמים

כמקובל בחברות גדולות

ובעולמות הניהול, הכלכלה והפיננסים.
 
תוכנית אסטרטגית כוללת בין השאר ביצוע

פעולות ניהוליות כגון:
 
ניתוח פיננסי:  
  תמונה עדכנית ונכונה אודות המצב

  הפיננסי של חברתכם. נתונים אלו

  יהוו בסיס לתוכנית האסטרטגית

  של החברה.
•  מיפוי וזיהוי מצבים אסטרטגיים: 
  צעדים אלה כוללים ניתוח מצבים

  ייחודיים לחברתכם,
  הפנמה והיערכות הנהלת החברה

  והעובדים למגמות מתחדשות

  בשווקים רלוונטיים

  בארץ ובעולם.

 
 ניתוח SWOT  נחשב ליבת תהליך

הניתוח האסטרטגי.

מומחי LHM יציגו לכם ניתוח מדוייק

של איומים, הזדמנויות, עוצמות

וחולשות הניצבים בפני חברתכם,

להם ראוי להיערך אסטרטגית:                       

      

 •   זיהוי נכון של  חולשות ועוצמות המשפיעים

         ביותר על התנהלות החברה. 

·        זיהוי נכון של איומים והזדמנויות

         העומדים בפני החברה ומנהליה.

 •   חשיפת דרכי פעולה אפשריות

          ומגוון טקטיקות להשגת  ביצועים

          משופרים,

          בהשוואה למתחרים בשווקים

          שונים.

 •   סקירת החברה, ניתוח מצבים

         והצבת מטרות ניהוליות ושווק

         חדשות.       

 •   הצבת מטרות חדשות לחברה

         בהתאם למיפוי אסטרטגי עדכני. 

 
השלמת תוכנית אסטרטגית בחברתכם

ע"י מומחי LHM ייעוץ כלכלי ועסקי,

תצייד דירקטוריון / הנהלת חברתכם

בכלי ניהולי מן המדרגה הראשונה,

ותוסיף חיזוק משמעותי להצלחתה.

Brand Strategy