גובר הסיכוי למימון הרחבת הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.  |  מגמות אסטרטגיות בבניה עפ"י תמ"א 38  |  מאמרים נבחרים- **עסקים** >> 30% עסקים קטנים-בינוניים נסגרים בגלל קשיים פיננסיים.  |  
 
 
מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>


 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מימון וגיוס הון:                                                                                                                      
                                                                                     
  המשרד מעניק שירותים
  מקצועיים להשגת מימון
  במגוון סוגים:
       1 . גיוס הון
           ממשקיעים.
       2 . גיוס הלוואות וכלי
           מימון חיצוני
            ממשקיעים וגופים
            פיננסיים. (בנקים,
            חברות ביטוח,
            קרנות פנסיה,
            וכיו"ב..).
 
       שירותי המשרד כוללים:
  •    גיוס הלוואות מהקרן לעסקים בערבות המדינה.
                (* הסבר למטה).
 
               מבצע לזמן מוגבל:
               משרדינו מגיש ללקוחות בקשה להלוואה
               ללא תשלום מראש- לא קיבלתם הלוואה? לא שילמתם!
               אישור מהיר, ללא תקלות ועיכובים מיותרים.
               ראו גם הודעתינו בפייסבוק-

                    https://www.facebook.com/LHMbiz

            
               בימים אלה הקרן מורחבת ומשופרת במיוחד לעסקים
               שנפגעו עקב התפרצות נגיף הקורונה:


               בתקופה זו ראוי לשקול הצטיידות במזומנים בתעריף מוזל,
               ביטחונות מוקטנים ותנאי החזר קלים.
               מתאים לעסקים שיכולים להוכיח מודל עסקי שהינו כדאי
               בתקופת המשבר ובמיוחד לאחריו.
               חשוב לדעת אודות ההקלות בהלוואות:

               א . היקף ערבות המדינה מסכום ההלוואה הוגדל מ 75% ל-85%.
                    כאשר העסק נדרש להפקיד בטחונות בשיעור רק
                    עד- 5% בלבד(!) מסכום ההלוואה.
               ב .  תקופת ה"גרייס" (עד לתחילת תשלום ההחזרים לפירעון
                     ההלוואה)-  הוארכה מ- 1/2 שנה ל-1 שנה.
               ג . ההחזרים בשנה הראשונה ללא ריבית.
                    מתחילים להחזיר החל מהשנה השנייה,
                    החזרי ההלוואה כוללים ריבית בשיעור ריבית שנתי
                    פריים+ 1.5% בלבד      (כיום:  1.75%).
   
               כ"כ תקופת אישור הבקשה קוצרה כאשר מתאפשר להגיש
               את הבקשה ללא אישור גופים מתאמים מטעם המדינה כבעבר.
               בהתחשב בעומס שהוטל על הבנקים ע"י הממשלה למימוש
               ההטבות והסיוע החירום לעסקים,
 
  •    קרנות סיוע לעסקים :
          משרד הכלכלה- מרכז ההשקעות,הקרן לעידוד היצוא,
          משרד החקלאות,משרד התיירות,קרן פועלים לעסקים,
          קרן בנק לאומי, הביטוח הלאומי,
          קרן קורת,הסוכנות היהודית,החטיבה להתישבות ,
          האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית, קרן נתן, ועוד..  

                                                                            

  • יעוץ עסקי ופיננסי ביצירת שותפויות בן עסקים ושותפים
               (משקיע אסטרטגי/פיננסי/פעיל/פאסיבי).
  •  מיזוגים ורכישות (M&A) בין חברות ועסקים.
  •  סיוע בקבלת החלטות לפני גיוס הון.
  • הערכות שווי ותוכניות עסקיות.
  • סיוע מקצועי בהשגת מענקים והשתתפות בהוצאות השיווק בחו"ל.
  • ייעוץ למשכנתאות.
                    
  חשוב  (!) - הלוואות בערבות המדינה:
    

  ההלוואות מומלצות
  במיוחד לבעלי/מנהלי
  חברות ועסקים השואפים
  להפחית למינימום את
  הסיכונים הנובעים ממבנה
  חוב החברה/העסק.
  הלוואות אלה (בהשוואה
  לאחרות) מאפשרות
  מקסימום נזילות פיננסית
  לחברה/לעסק.
  קבלת הלוואה בערבות 
  המדינה מאפשרת
  למזער למינימום את נטל
  הבטחונות האישיים
  ואחרים הנדרשים מבעלי
  חברות ועסקים לבנקים, 
  וניצול מקסימלי של
  משאב הביטחונות
  להשגת מירב ההזדמנויות העסקיות /צרכים חדשים ו/או נוספים של החברה.
  חשוב להדגיש כי יתרון עצום זה בהלוואה מהקרן בערבות המדינה, אינו מתקיים בהלוואות בנקאיות אחרות ו/או בכלל (!).

 
       בהתאם למחקרי בנק ישראל המעודכנים,רוב האשראי
       העסקי בישראל נסמך על המערכת הבנקאית.
       ההטבה לחברה/לעסק מגולמת בשיפור הנזילות הפיננסית
       של החברה/העסק תוך הקטנת סיכונים ושיחרור בטחונות
       עצמיים לצרכים נוספים של החברה/העסק/הבעלים.
       בהשוואה לכל הלוואה בנקאית רגילה, הלוואה בערבות המדינה
       משפרת במידה מהותית את נזילות החברה/העסק והיכולת
       להמשיך את הפעילות העסקית גם בתקופות שפל כלכלי/פיננסי.
       בקרן החדשה להלוואות בערבות המדינה (לחברות,קיבוצים,
       עסקים ועצמאים), ניתן לקבל הלוואות בנקאיות בסיוע ערבות
       המדינה בתנאי פירעון לזמן ארוך (עד 5 שנים ) בתנאי "גרייס"
       (תשלום ריבית בלבד ללא קרן) בחלק מהתקופה.
       החברה/העסק/הבעלים לא נדרשים להעמיד ביטחונות גבוהים
       בהשוואה למקובל בהלוואה בנקאית רגילה (שאינה בערבות
       המדינה).
       הביטחונות הנידרשים הינם בשיעור נמוך-כ- % 20-30 בלבד
       מסך כל סכום ההלוואה.
       כך למשל הלוואות עד 8 מליון ש"ח ניתנות לעסקים עם מחזור
       הכנסות שנתי מעל 6.25 מליון ש"ח, ועד 500 אש"ח הלוואות
       לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי עד סך- 6.25 מליון ש"ח.
       הלוואות עד 100 אש"ח ניתנות בהליך מזורז במיוחד תוך העמדת
       ביטחונות מינימליים הנמוכים בכ- 50% מהנדרש לעיל.

מחקר משרד הכלכלה שפורסם ב-2017, מעלה כי במסגרת הקרן לעסקים בערבות המדינה, ניתנות בכל שנה (!) , הלוואות לכ־4,500 (!) עסקים קטנים ובינוניים, בהיקף של כ־2 מיליארד (!) שקל. במחקר נבדקה התועלת של 3,300 הלוואות שהקרן נתנה בין דצמבר 2014 לספטמבר 2015. מהמחקר עלה כי התאפשר ל־59% מהעסקים בהקמה ו־55% מהעסקים הקטנים לקבל הלוואה שלא הייתה מתאפשרת אלמלא הקרן
(ראו:    www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4908394,00.html).


    3.   מימון יעוץ- פרוייקט "חונכות עסקית"
            ע"י משרד הכלכלה (המדינה): 
 
       משרדינו מוסמך ומורשה משרד הכלכלה-
       הסוכנות לעסקים ומעוף עסקים.
       הצלחתכם זה העסק שלנו.
       משרדינו נותן יעוץ כלכלי, יעוץ עסקי
       יעוץ אסטרטגי,יעוץ פיננסי

       ולהלוואות לעסקים
       בעלות כדאית ביותר הודות לסיוע
       לעסקים במימון משרד הכלכלה.
       לפרויקט הצלחה מוכחת. הפרויקט זכה
       ב "פרס קפלן",ובאות "מיזם האיכות"
       לשנת היובל לישראל.
       
       במסגרת סיוע משרד הכלכלה, העסק נושא במחיר
       סימלי בלבד עבור שעת ייעוץ,
       כאשר יתרת עלות הייעוץ מסובסדת ע"י המדינה.

      

+ שלח משוב
LHM ייעוץ עסקי, ייעוץ כלכלי, מימון וניהול
רח' ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון) תל אביב-יפו
lhmbizoffice@gmail.com  |  03-7568874  |  09-7719457
לייבסיטי - בניית אתרים