גובר הסיכוי למימון הרחבת הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.  |  מגמות אסטרטגיות בבניה עפ"י תמ"א 38  |  מאמרים נבחרים- **עסקים** >> 30% עסקים קטנים-בינוניים נסגרים בגלל קשיים פיננסיים.  |  
 
 
מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>

גובר הסיכוי למימון הגדלת מספר העוסקים הנהנים מ"עוסק פטור" ממע"מ.


ענף הבניה-תמ"א 38: מגמות (מרץ 2015).

  הוכפלו הלוואות לעסקים
  הניתנות בערבות המדינה
  (3,616 עסקים
  בתקופה 4/2012-4/2013).

-----------------------------------
30% מהסיבות לסגירת עסקים-
בגלל קשיים פיננסיים.

יבוא יצוא:

שותף בחו"ל.
להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".

אסטרטגיה עסקית:


מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מיזוגים ורכישות בענף עריכת הדיו בישראל
איזו שיטת להערכת שווי חברה יעדיף ביהמ"ש?

עסקים כללי :

כדאיות הסבה לגז טבעי-החזר השקעה פחות משנתיים (למפעלים בינוניים-גדולים)

פילוח שוק: ת"א-כח קניה,צרכנות, ושטחי מסחר.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.

סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?

בורסה וניירות ערך :

-הזדמנות קניה?/אזהרה?! תקרת החוב בארה"ב.

-תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>


 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


Top of Form
   
    גלול מטה לנושא הרלוונטי
==========================
 
עסקים (כללי)
חברה לנכיון צ'קים: אפשר להרוויח נהדר, וגם להיות הגון .
חברה לנכיון צ'קים: אפשר להרוויח נהדר, וגם להיות הגון.
===================
נכיון צ'קים (תת ענף המימון.תחום החוץ בנקאי) ,נחשב בישראל כבעל תדמית שלילית, זאת בשל מעורבות גורמים עבריינים. אולם בתחום זה פועלים גם הרבה שחקנים נורמטיביים.
סקר מאגרי מידע כלכלי ועסקי של "LHM ניהול וייעוץ כלכלי ועסקי" בהנהלת לירון חלף מעלה כי בעניין רווחיות עסקים בענף בשנת 2011, חברה אחת מהעוסקים בתחום זה הפכה לחברה בורסאית מכובדת- חברת האחים נאווי. כך למשל, ניתן להיווכח כי הרווח הנקי לאחר כל ההוצאות (בחברה נכיון צ'קים גדולה- כ- 1,000 לקוחות) נאמד בכ- 73%! ובעסק קטן למימון בנכיון צ'קים - (כ – 100 לקוחות) - מוערך בכ- 30% לפחות .
מדובר בשיעור רווחיות אדיר במימדים מקומיים ועולמיים, ובהשוואה לכל קנה מידה אחרץ
===
להמשך המאמר ומידע מקצועי נוסף: facebook.com/LHMbiz
 

 ה CRM הברתי אינו מצליח ככלי שיווקי. יש לבחון דרכים חלופיות בחדירה שיווקית למדיה החברתית .
בפייסבוק:
 לעסקים-בעיות בניהול 
CRM(ניהול לקוחות ומידע פנים אירגוני) חברתי.
CRM אינו מצליח ככלי שיווקי. יש לבחון דרכים חלופיות לחדור שיווקית למדיה החברתית.

סקר שערך השבועון האמריקני InformationWeek בינואר 2012 מצביע על כך שלמעסיקים לא ממש משתלם מהפעלת CRM חברתי בגלל ההשקעה הניכרת של שעות עבודה הנדרשת מהעובדים.
בסקר בו נתבקשו מנהלי טכנולוגיה לאמוד את הרשתות החברתיות העסקיות שלהם- 13% אמרו שהן מצוינות, רבע אמרו שהן טובות והיתר(62%) אמרו שהן בינוניות עד עלובות
!.

מרבית הארגונים העידו כי בשנה האחרונה לא חל גידול בהיקף השימוש ברשתות חברתיות ארגוניות, על אף כי באופן כללי חל גידול מקומי ועולמי בהיקף השימוש בפייסבוק (Facebook).
סקר אחר, של "פורסטר" (Forester), מצא כי רק 28% מהעובדים משתמשים בסוג של רשתות חברתיות במסגרת העבודה, והם עושים זאת לפחות פעם בחודש כאשר הם משתמשים בעיקר בפייסבוק. רק 22% מהמשתמשים אמרו כי השימוש ברשתות מועיל לעבודתם.

לסיכום: חברות יצטרכו להשקיע יותר בשנה הקרובה ברשתות חברתיות. התוצאות האלו מהוות אתגר לספקים כמו Salesforce.com, שמוכרים פתרונות לשילוב ה-CRM ברשתות חברתיות פנים ארגוניות. רוב המשתמשים ברשתות חברתיות אומרים, כי הם עושים זאת בזכות ממשק משתמש מהיר ופשוט ובגלל העובדה שהם יכולים לחלוק מידע עם חבריהם ולהתייעץ בנושאים מקצועיים.
 

פערים בשוק עוה"ד מעודדים פתיחת משרדים ושותפויות חדשים.שחיקה ריאלית כ-16% (כ-5,600ש"ח) בשכר עו"ד שכירים וותיקים במשרדי עו"ד גדולים בתקופה 2009-2011.
( 20/01/2012,  יום שישי)
פערי שכר עצומים בין השותפים לשכירים.
  נתונים עדכנייים לתחילת שנת 2012  מעודדים פרישת עו"ד וותיקים שכירים לעבר פתיחת משרדים עצמאיים חדשים או השתלבותם כשותפים במשרדים אחרים. מאידך,שחיקה גורפת בשכר עו"ד צעירים עקב הצפת המקצוע אך תורמת לסיכויי ההצלחה של מהלכים כגון זה.
בהשוואה לעוה"ד שכירים וותיקים, השותפים בכלל משרדי עוה"ד מושכים סכומים הנעים בין פי2-ל- 13,תלוי בסוג השותפות,גודל וסוג המשרד. כך עולה מסקר שנערך בינואר 2012ע"י חברת GLawBal בראשות עו"ד דודי זלמנוביץ.
עוד עולה מן הסקר כי בתקופות משבר (למשל-2008), התחומים שפורחים הם: פירוקים,מיזוגים ורכישות. בעוד שבתקופות אחרות התחומים המניבים יותר הם:
מימון,עיסקאות בינ"ל,שוק ההון וענף הנדלן.
הסקר מצביע על שונות גבוהה בסכומי המשיכות בין סוגי השותפים השונים,בהתאם לסוגי השותפויות השונים. כמו כן,סוגי השותפויות משתנים בהתאם לוותק.
כך למשל,עו"ד ממוצע יגיע לראשונה לסוג של שותפות חלקית מינימלית במשרד קטן בו עבד כשכיר לאחר מינימום 8 שנות עבודה,וימשוך כ 162 אלף ש"ח בשנה בגין שותפות זו.זאת לעומת שותף בעל וותק מעל 25 שנה בעל משרד בוטיק יוקרתי ביותר אשר ימשוך כ-4.1 מליון ש"ח בשנה.
 

מידע מפל"א (מפה לאוזן) וניהולו ברשתות חברתיות .
ניהול מידע מסחרי- עסקי ברשתות החברתיות (פייסבוק,טוויטר, וכיו"ב).).
במחקר אשר הוצג לאחרונה באוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובוצע ע"י ד"ר רינת שאנן שאצ'י,נחשפת הנסיקה האדירה שבהשפעת המידע המסחרי ושיווקי המופץ ברשתות חברתיות (פייסבוק,טוויטר וכיו"ב). כרקע,הוצגו נתונים כדלקמן: - משך הזמן בשנים שלקח להגיע בפירסום ל- 50 מיליון משתמשים:-לרדיו: 38 שנים, לטלוויזיה: 13 שנים, לאינטרנט: 4 שנים,לאייפוד- 3 שנים בלבד (!). - פייסבוק הוסיפה יותר מ- 200 מיליון (!) משתמשים בפחות משנה אחת (!), המשתפים ביניהם יותר מ- 1.5 מיליון פריטי מידע ביום.אילו פייסבוק היתה מדינה, היא היתה המדינה ה- 3 ! בגודלה בעולם. - יש יותר מ- 200,000,000 בלוגים ו- 54% מהבלוגרים מעלים בהם תכנים על בסיס יומי, 34% מהם על מוצרים ומותגים.
מסקנות ותרומת המחקר:
אפקט הדומיננטי בהפצה של מידע מסחרי משני הוא: אפקט השליליות.  אנשים יותר רגישים למידע מסחרי שלילי, הם מפיצים יותר מידע מסחרי שלילי מאשר מידע מסחרי חיובי, בצורה מפורטת יותר, הכוללת פרשנויות אישיות, ליותר אנשים, מהר יותר ולמשך זמן רב יותר. התרומה מעשית/ניהולית של המחקר היא כדלקמן: הממצאים על אסימטריות והטיות בהפצה של מידע מסחרי משני יכולים לסייע למנהלים לנטר ולנהל תקשורת פל"א (פה לאוזן) על חברות, מוצרים ומותגים.   יש להקצות משאבים לניהול הפצת מידע מסחרי חיובי ולא רק שלילי.הממצאים על אסימטריות והטיות בהפצה של מידע מסחרי משני יכולים לסייע למנהלים לנטר ולנהל תקשורת פל"א על חברות, מוצרים ומותגים. ü  ניתן לתכנן תגובות אפקטיביות למידע המסחרי המופץ, בהתבסס על הסיבות להפצת מידע שלילי(בעיקר, הפחתת נזקים), לתגובות השליליות למידע חיובי (בעיקר, חוסר פרגון( ולהפצת מידע חיובי(בעיקר להיתפס בצורה חיובית בעיני אחרים)   יש לכוון לתוכן הפרסומות המתאימות בהתאם למידע המופץ(שליליאינפורמטיבי/תועלתני לעומת חיובי – רגשי. ü לדעת כיצד להשפיע על הזיכרון ע"י שימוש באסוציאציות.  להכיר בחוסר החשיבות של המידע הניטרלי.  להתרכז בניהול מידע שלילי קיצוני וחיובי מתון  להתרכז בניהול מידע שלילי המופץ על ידי נשים ü הגדרת יחסים שיכולים לשמש כהיוריסטיקות )כללי אצבע(לקבלת החלטות הקשורות לניהול של מידע מסחרי המופץ באינטרנט
.
 

מו"מ עסקי: עדיף מתן הצעה ראשונה ללא נימוקים (מחקר). 

כך עולה במחקר חדש שהתפרסם לאחרונה בכתב העת היוקרתי Journal of Personality and Social Psychology הד"ר יוסי מערבי והפרופסורים יואב גנזך ואסיא פזי מאוניברסיטת תל אביב. ההסבר הוא בעיקרון המכונה "עיגון ותיקון" (anchoring and adjustment).

חוקרי קבלת החלטות גילו כי כאשר אנשים מתבקשים להעריך גודל מספרי,לרוב מסתמכים על עוגן כלשהו ומתקנים את ההערכה למעלה או למטה.
הדבר נכון גם לעניין מו"מ עסקי על תנאי שכר עובדים, וכן על מחיר מוצר ו/או שירות ו/או נכס העומד למכירה (כולל מכירת עסק).
ממחקרים שנערכו בעבר בתחום התנהגות ובתחום השכנוע עלה כי לעתים דווקא טענות לא מנומקות משכנעות יותר. העובדה היא שכאשר מוצגת לאדם טענה מנומקת, הוא באופן טבעי מתחיל לחשוב על נימוקי נגד, ואלה יכולים להפחית את השפעת הטענה המנומקת. על בסיס מחקרים אלו עלתה ההשערה שגם בהצעה ראשונה במשא ומתן פועל עיקרון דומה.
למשל בניסוי בנושא מכירת דירה הציגו מידע זמין לנבדקים ששיחקו תפקיד של קונים.
המידע כלל פרטים כ-שטח הנכס,יתרונות וחסרונות , מצבו הטוב של הבניין או היעדר חנייה. ל-50% מהנבדקים הוגשה הצעה ראשונה ללא נימוק, כגון
: "מכירה של הדירה 490 אלף דולר", בעוד שליתר הניצעים הוגשה הצעה זהה הכוללת נימוק מתוך המידע הנתון: "מכירה של הדירה 490 אלף דולר, כי זו דירה בבניין משופץ".
הנבדקים שהגיבו להצעות מנומקות העלו יותר נימוקי נגד, וכתוצאה מכך הם הושפעו פחות מההצעה הראשונה המנומקת, והגישו הצעות נגדיות נמוכות יותר.
לעומתם בתנאי אחר של הניסוי, המידע אודות הדירה נלקח מנבדקים הניצעים לאחר שעיינו בו, וההצעה הראשונה שהוצעה להם הוצעה רק לאחר שהות ארוכה.
לנבדקים היה קשה להעלות נימוקי נגד והם הגיבו בהצעות נגדיות גבוהות יותר בהשוואה לניצעים בקבוצה הראשונה (אשר כאמור קיבלו הצעות מנומקות
).

למאמרים ומידע מקצועי נוסף: facebook.com/LHMbiz
 

מחקר: להתמחות משקל רב להצלחה בעסקים המתפתחים מהר.

חוקרים מהאוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון די.סי ואוניברסיטת מרלינד, ברברה בירד, מבית הספר לעסקים של האוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון, מצאו שליזמים שלמדו מניסיון ומהתנסות יש יתרון על פני אלו שרכשו ידע באמצעות קריאה או צפייה
.
התשובות הראו כי ליזמים להם הסיכויים הרבים ביותר להפעיל עסק שגדל במהירות, היה ניסיון רלוונטי בדפוס ובגרפיקה(ענף שנבחר לצרכי המחקר), וכי הם למדו מתוך חוויות והתנסויות מעשיות. הם גם חידדו את האינטליגנציה המעשית שלהם על ידי השאיפה למטרות גדילה ממוקדות.
על אף שבמחקר התמקדו רק בענף אחד
, לדבריה של בירד אינטליגנציה מעשית הנה בעלת חשיבות אוניברסאלית להצלחה עסקית.

בירד מציינת את ביל גייטס ממיקרוסופט וסטיב ג'ובס מאפל, כדוגמאות ליזמים שמציגים אינטליגנציה מעשית בדרכם להשגת המטרות היזמיות שלהם.
"מושג אחד המייצג את האינטליגנציה המעשית הוא מומחיות. ביל גייטס הוא מומחה להצפנה
, שעיבד את המיומנות שלו ליצירת תוכנה. סטיב ג'ובס הוא מומחה בעיצוב.

את האינטליגנציה המעשית ניתן לייש ם לכל תחום", מסבירה בירד
.
 

שיווק: נטוורקינג- הכללים. .נשים,וגברים .   

הנטוורקינג והמינגלינג חשובים מתמיד ואין להם תחליף בשיווק העסק גם בעידן הרשתות החברתיות באינטרנט. שימו לב- יש הבדלים בין גברים ונשים. הנשים מחפשות קשרים עמוקים יותר. אך יצליחו היכן שילמדו לאמץ את כללי המשחק בעולן הגברים.
להלן הכללים הקלאסיים לאשת ואיש העסקים:
1. התחילו ביצירת רשת חברתית- מקצועית עם חברים ומשפחה.
2 . מטרה לכל כנס/אירוע: להכיר אדם חדש. לאחר האירוע, ואם האדם שפגשתם מעניין אתכם,חשוב מאד לנסות ליצור פגישה.
3 . אין תחליף למפגשים אישיים. רשתות חברתיות באינטרנט-רק מסייעות.
4 . עצמאי?- הנטוורקינג חשוב לך יותר מלשכיר באירגון. יצירה ו/או שמירה על קשרים באירגונים
     ברבדיהם השונים
- חשובים מאד
 5 . רעננו את הרשת- השתתפו באירועים,כנסים,השתלמויות ופעילויות (גם בהתנדבות
 6 . הקפידו על "תחזוקה רוטינית" של הרשת- יצירת קשר פעם בתקופה עם מי שאינם נמצאים
      איתם בקשר קבוע
.
7 . לא לפסול על הסף מי שמנסה ליצור עמכם קשרים. אולי תצטרכו אותו פעם.

  ראו גם : כלכליסט 5/12/10 שגית פסטמן
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3439585,00.html
 

"לא לבטוח בשותף עסקי בחו"ל, להתרחק מסקנדינביה וצרפת"   
( 23/06/2010)

ניהול מו"מ בינלאומי: בעיתות קשות,כשמצבה הפוליטי של ישראל בעולם לא טוב, למשל בעקבות פרשת "המשט" וכשההפגנות בארה"ב נגד פריקת אוניית צים, החרם שהטילה שוודיה על ישראל והחרם בבריטניה על חברות ישראליות: מוכיחים שעסקים ופוליטיקה כן הולכים יחד
■ איך בכל זאת ממשיכים לעשות עסקים בחו"ל
?
1. להיזהר משותפים מקומיים וגם: לשקול פעילות עצמאית ולהתרחק ממדינות סקנדינביה ומצרפת.
2. להציף האווירה העכורה כדי לא לאפשר לצד השני לעשות בדעת הקהל שימוש מניפולטיבי.
3. להשתמש ברעש הפוליטי כשוט. דווקא אווירת המשט מאפשרת לקבוע סד זמנים טקטי לסגירת עסקה,
5. לאסוף מודיעין לפני מבצע. אור אדום צריך להידלק אם נוצרת התמקחות ברמה הערכית.
6. לחלץ ביטחונות. ערבות בנקאית או מנגנון פיצוי מוסכם למקרה של הפרת חוזה.
7. לקבוע מראש דרך לפתרון סכסוך ולהתעקש שהערכאה המשפטית תהיה בלונדון או בניו-יורק.
8. להגדיר בבירור מהו "כוח עליון". כבר במו"מ הסבירו, שנפיצות פוליטית במזה"ת היא עניין שבשגרה.
9. לגייס לחברה "גוי של שבת". אפילו חברות מארה"ב נמנעות מהתקשרות עם חברות ישראליות

גלובס. 23/06/2010, ענת כהן
.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000568675&fromMador=3266&fromErechMusafHP
 

זכיינות: תנאים חיוניים (מינימום) בכל עסקה סבירה  .
זכיינות: תנאים חיוניים (מינימום) בכל עסקת זכיינות  סבירה.

 הקמת עסק בזיכיון מאפשרת לפתוח עסק מסחרי הקשור לרשת מוכרת וליהנות מהשם שלה תמורת הפרשה של אחוזים מסוימים ממחזור המכירות.

היתרונות:
הזכיין מקבל ליווי והדרכה צמודים מצד רשת מנוסה. הרשת מעניקה לו ביטחון כלכלי, מיומנות, ייעוץ מקצועי משלבי ההקמה עד הבנייה של העסק, לרבות הערכה של עלות חומרי הגלם הדרושים להפעלת העסק. כמו כן הזכיין מקבל תמחור נכון של המוצרים הנמכרים, לצד שיווק ופרסום העסק באופן יעיל ויצירת היכרות עם ספקים שעובדים עם הרשת במחירים נמוכים יותר. כך הזכיין נהנה מהחוסן והכוח של רשת ולא של עסק יחיד. נוסף על כך, הכוח של הרשת מאפשר לזכיין לקבל מיקום טוב יותר לעסק, שהוא בעל פוטנציאל גבוה יותר לרווחיות.

החסרונות:
חייבים לבדוק כמה דברים לפני בחירת הרשת ולפני שלב החתימה על חוזה עם הרשת.
חישוב הסיכונים שבעסקה כזאת יביא בחשבון את העלויות מול פוטנציאל הרווח. כלכליסט,רימונה פרקש,23/2/10

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3393103,00.html
 

שכר מנהלים-גאוקרטוגרפיה:כ 50% מהמנהלים סבורים ששכרם גבוה מדי.

משתתפי הסקר נשאלו אם "השכר שמקבלים מנהלים בארץ הוא הולם, נמוך או גבוה מדי" - וכמחציתם הצהירו כי הוא גבוה מדי.

חשוב לזכור שהמנהלים הם אלה שקובעים את השכר של עצמם (במידה שבעלי המניות והוועדים, אינם כופים עליהם להוריד אותו), ושהתשובה המתבקשת עבורם הייתה ככל הנראה "הולם". ובכל זאת, 49% מהמנהלים שהשתתפו בסקר ענו כי השכר "גבוה מדי". רק 45% מהמנהלים סבורים שהשכר שהם גוזרים לעצמם הוא "הולם". 6% טענו ששכר המנהלים בארץ דווקא נמוך מדי.
Ynet - תני גולדשטיין פורסם: 24.01.10, 15:49
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3838760,00.html
 

ארה"ב מעצמת העתיד.למרות המצב הנוכחי
                                                                                           ( 09/01/2010)

מקורות העוצמה האמריקאית רק התחזקו בעשור האחרון. הפער בין אמריקה לשאר העולם התרחב, ואין סימנים שיתכווץ או ייסגר בעתיד הנראה לעין.

דמרקר,בן אלוף 4.1.10

http://magazine.themarker.com/article.jhtml?ElementId=%2Fibo%2Frepositories%2Fstories%2Fm1_2000%2Fmag04012010_066719.xml&layer=maghome
 

הון סיכון 2010: סקר ארה"ב-פחות לישראל.יותר לאינטרנט ולקלינטק
( 22/12/2009)
התחום הבולט בו צפויה עלייה, הוא הקלינטק. 54% מהנשאלים בסקר מעריכים שיתרחש בו גידול בהשקעות ב-2010. לפי המשקיעים האמריקנים, גם לאינטרנט צפויה עדנה ו-46% מהם העריכו כי נראה בו עלייה בהשקעות. עוד תחומים שמעניינים את הקרנות הם מדיה ובידור (33%) ותוכנה (32%). גלובס 22/12/2009, 07:56 שירי חביב-ולדהורן
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000524222&fromMador=594&fromErechMusafHP
 

הדרך ליציאה מן המשבר הכלכלי העולמי
( 31/05/2009,  יום ראשון)
פרופ' פול קרוגמן,חתן פרס נובל לכלכלה 2008, מסביר בספרו  "כלכלה בימי משבר" איך העולם יחלץ מכלכלת השפל לאחר שנתדרדר אליו למרות כל לקחי העבר. במצגת זו נביא לקהל קוראינו את פרקו האחרון והמסכם של הספר המתאר את דרכי היציאה מן המשבר,תוך ביצוע השוואות למשברים קודמים (כולל 1929) ודרכי הטיפול ומינונים של צעדים כלכליים אשר בוצעו ע"י ממשלות ואשר הביאו מדינות ואת העולם כולו להיחלץ ממשברים דומים.התיאור מצביע גם על עדכניותן של תאוריות כלכליות מסורתיות כגון של הכלכלנים ג'ון מיינרד קיינס ומילטון פרידמן,למרות ביקורות המנסות שוב ושוב לבחון עמידותן בעין סערת המשבר הנוכחי .
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=248
 

כשל שוק האשראי העסקי בישראל,לעסקים קטנים-בינוניים
( 06/09/2008,  שבת)
בישראל 2008 רוב מכריע האשראי במשק אינו נגיש לעסקים קטנים- בינוניים. מדובר בקבוצת אוכלוסיה כ- 400,000 עסקים,הכוללים עד 100 עובדים ו-עד 100 מליון ש"ח מכירות בשנה לכל עסק. לעומתם העסקים הגדולים אינם מהווים אלא 1% בלבד ממספר העסקים במשק. מצב זה אינו תואם ואינו תורם (בלשון המעטה) למימוש פוטנציאל התרומה של העסקים הקטנים-הבינוניים בישראל לכלכלת ישראל,במיוחד נוכח תמונת התפלגות האשראי העסקי בישראל,כמפורט להלן: העסקים הגדולים במשק נהנים מאשראי בהיקף של כ- 71% מסך האשראי במשק, בו בשעה כי רק לחלק מהעסקים הקטנים-בינוניים (אלו מהם שאכן הצליחו להנות מהנגישות לאשראי) הנגישות לאשראי הינה בהיקף 29% בלבד מכלל האשראי העסקי במשק (2) . במצב נגרם למשק הלאומי למדינה ולאזרחיה נזק . ראו במצגת המצ"ב.
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_121282649.pptx
 
 
 
 
 
אסטרטגיה עסקית:
 
"טבע"-השימוש באסטרטגיה עסקית היה ויהיה הכלי הניהולי הקריטי להצלחת החברה

"טבע"- השימוש באסטרטגיה עסקית היה ויהיה הכלי הניהולי הקריטי ב"ה" הידיעה להצלחת החברה המוכחת.
כך תיאר בכנס אסטרטגיה שנערך ב- 13/3/12 באוניברסיטת תל אביב לזיכרו של יו"ר החברה אלי הורוביץ ז"ל, מנכ"ל החברה הפורש-שלמה ינאי)
(למאמרים נוספים ומידע מקצועי נוסף facebook.com/LHMbiz‏ )

כדי לממש את חזון הבעלים/המנהלים/החברה אין דרך אחרת מלבד השימוש בכלי האסטרטגיה העסקית . "טבע" העדיפה במשך עשרות שנות קיומה "אסטרטגית צמיחה" שהניבה לה ערך מירבי על פני אסטרטגיות אחרות (כגון "התייעלות" ו/או "הורדת עלויות).
האסטרטגיות הנגזרות ל"אסטרטגיית צמיחה" שליוו את את החברה היו

בשנות ה-80- כמענה לצורך הפיכה לשחקן מוביל בשוק המקומי- נבחרה אסטרטגיה נגזרת- "מיזוגים ורכישות."
בשנות ה-90- כמענה לצורך לצמיחה בחו"ל,נבחרה אסטרטגייה נגזרת לצמיחה -חיפוש הזדמנויות ותגובה מהירה ("פרוספקטור") מתאים לחברות גדולות.
בשנות ה-2000 וכמענה לצורך למיצוי רווחי מכסימום ולהגמיש את יכולת פעולתה בשווקים נבחרים, "טבע" בחרה באסטרטגיה נגזרת לאסטרטגיית צמיחה- "מובילות שוק" (כיתרון תחרותי) והפכה למובילת בשוק הגנרי לתרופות בארה"ב
החל מ 2010 וכמענה לצורך לשמור ולהחזיק ב"מנועי צמיחה" שהיו לה בעבר (תרופות גנריות בארה"ב, ותרופת ה"קופקסון" ("טבע" בוחרת בתת אסטרטגיית צמיחה "גיוון", כאשר הגיוון מתבצע ב-3 מישורים
א . התחום הגיאוגרפי (רכישות ברוסיה,אירופה ויפן(
ב . התחום העיסקי (מעבר לתרופות מקוריות-לא גנריות מעבר ל"קופקסון" ההיסטורית,ורישום
     פטנטים חדשים)
ג . תחום החדשנות- בחבירה ל"פרוקטר אנד גמבל" הקימעונאית הגדולה בארה"ב במטרה להינות
     מטרנד חדש- לקוחות המעדיפים מעורבות עצמית גבוהה יותר בבחירת תרופות לעצמם.
 

מחקרים: כדאי לשקול השקעה בפירסום קופונים. 77% לקוחות חדשים. כ-1/5-2/3 מהם גם לקוחות חוזרים
מחקרים: כדאי לשקול הנפקת קופונים בחברות ואתרי קופונים באינטרנט. 77%
לקוחות חדשים כ-1/5-2/3 מהם גם לקוחות חוזרים מסקר של חברת, ForeSee Results
עולה ש- 38% מהנשאלים שקנו קופונים העידו שהיו לקוחות נאמנים של המוצר, או המותג, עוד לפני הצעת ההנחה, או ההטבה.
מצד שני, שליש מהנשאלים העידו שקנו ממותג, או מוצר חדשים להם בעקבות הקופון.
סקר של Rice University מגלה דווקא נתונים חיוביים מאוד: למעט קופונים למסעדות יוקרה, שזכו לתגובה צוננת מצד הלקוחות, שאר בתי העסק נהנו מ-77% של לקוחות חדשים. כל 77% האלה הוציאו במעמד הקנייה יותר מסכום הקופון ו-20% מהם שבו לעסק והפכו ללקוחות חוזרים.
עוד סקר בנושא, הפעם של The About Group, חברה המתמקדת המחקרים לתעשייה המזון והמסעדנות, מצא שלקוחות שרכשו קופונים למסעדות הפכו, ברוב הפעמים, ללקוחות חוזרים (67%). עוד נמצא כי 48% מהלקוחות היו לקוחות חדשים של בית העסק ו-83% מכלל הרוכשים המליצו על כך לחברים ובני משפחה.
 

גיוס עובדים מהמתחרים באמצעות "לינקד אין" 
משתמשים בלינקד-אין למודיעין עסקי? כ 10% מהמנהלים הבכירים משתמשים בליקנקד אין כדי לגייס עובדים מהמתחרים.
מבין המשתתפים בסקר כ-22% מהמנהלים הבכירים ציינו כי הם משתמשים בלינקד-אין בעיקר לצרכי נטוורקינג. בשורות דרג הביניים בהנהלה השימוש הנפוץ ביותר ברשת שצויין הוא שמירה על קשר, פעילות עליה דיווחו 24%. מקרב העובדים שאינם נמנים על ההנהלה דיווחו 24% כי הם משתמשים ברשת החברתית לצורך חיפוש עבודה. רק 9% מבין המנהלים בדרגי הביניים ו-12% משורות המנהלים הבכירים ציינו כי הם משתמשים ברשת החברתית כדי לחפש עובדים חדשים.

השירות המקוון Job Change Notifier ידע לספר לכם מי ממכריכם ברשת החברתית העסקית שינה לאחרונה את שורת המידע על מקום העבודה. השירות החדש עשוי להפוך לכלי עזר משמעותי למחלקות כוח אדם התרות אחרי אנשים שזה עתה עזבו את מקום עבודתם בחברות מתחרות. ה-Job Change Notofier מזכיר מאד שירות דומה אחר שעלה לפני כחצי שנה לכותרות - ה-Breakup Notifier. שירות זה אפשר למשתמשים רשומים לעקוב אחר שינויים בסטטוס מערכת היחסים של משתמשים אחרים ברשת החברתית פייסבוק, במידה וזה היה פומבי. תוך זמן קצר הצליח השירות להשיג כ-3.2 מיליון משתמשים, זאת עד שפייסבוק חסמה מטעמיה את השירות בחודש פברואר. את השירות Job Change Notifier פיתח רוג'ר לי, מייסד משותף של חברת ההזנק PaperG, שפיתח אותו בהסתמך על ה-API הפתוח של לינקד-אין.
הפעלת השירות דורשת רישום מוקדם וסימון פשוט של האנשים שברצונכם לעקוב אחר שינויי הסטטוס אותם סימנו ברשת החברתית. לאחר הפעלת השירות ישלחו אתראות על שינויי סטטוס לחשבון דוא"ל שהוזן. לי, שהתראיין לבלוג הטכנולוגי טק-קראנץ' ציין כי על אף שהשירות נפתח לפני מספר ימים, כבר עתה הוא עוקב אחר כ-300 אלף פרופילים.
 
בסוף השבוע האחרון עקפה לינקד-אין את מייספייס כרשת החברתית השניה בגודלה בארה"ב. ביוני האחרון רשמה הרשת שיא של 33.9 מיליון גולשים ייחודיים בחודש, זאת לאחר ההנפקה המתוקשרת של החברה במאי. שלושה חודשים לפני כן הגיע מספר בעלי החשבונות ברשת החברתית ל-100 מיליון. סקר חדש שערכה חברת Lab42 בקרב 500 ממשתמשי לינקד-אין מעלה כי כ-61% מהמשתמשים רואים בה את הרשת המקצועית העיקרית בה הם חברים. כ-35% מהמשתתפים בסקר ציינו כי הם נכנסים באופן יום-יומי לבדוק עידכונים בלינקד-אין.
 

גוגל מגיבה לפייסבוק: הפרסום ברשתות החברתיות ע"י חברות נוגס ברייטניג אתריהן.
( 23/09/2010,  יום חמישי)
אלופי ה"לייק": מהם 10 המותגים האהובים ביותר בפייסבוק? מותגי-העל המובילים בעולם זונחים את אתרי האינטרנט הרשמיים שלהם לטובת עמוד מושקע בפייסבוק, בו רבבות אוהדים מצטרפים מדי יום ■ קוקה-קולה וסטארבקס כבר שם. לקוקה-קולה, בעלת 10.7 מיליון המעריצים בפייסבוק, יש בסיס מעריצים ענק ברשת החברתית, וזאת על רקע העובדה שמספר המבקרים הייחודיים בארה"ב באתר הרשמי של המותג של קוקה-קולה נפל ביותר מ-40% ביולי האחרון (בהשוואה לשנה קודמת) והגיע ל-242 אלף, לפי נתוני חברת קומפיט. גוגל בתגובה: ממשיכה במסע קניות לקראת רשת חברתית, כאשר רכשה לאחרונה את הרשת החברתית- Angstro,שפיתחה שורת יישומים בתחום הרשתות החברתיות, בהם שירות לייצוא מידע מפייסבוק ומרשתות אחרות. מנכ"ל החברה הצטרף לגוגל ויסייע בפיתוח הרשת החברתית שלה.
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3416104,00.html
 

פיסבוק אינה עונה על צפיות מפרסמים בישראל.
( 23/09/2010,  יום חמישי)
5 מיתוסים אודות שיווק בפייסבוק: במדיה חברתית מפרסמים בחינם? לא ממש. מדיה חברתית זה רק באינטרנט? לא נכון. בתחום שולטים מספר מיתוסים, שכדאי לכל מפרסם להכיר רגע לפני שהוא נכנס לזירה הכי לוהטת ברשת. 1. במדיה חברתית אפשר לפרסם ב"חינם" 2. ENGAGEMENT חזק מייצר טראפיק. 3. משרדי הפרסום המסורתיים "גוססים". ה"סושיאל" הם הדבר הגדול הבא. 4. המהות של מדיה חברתית היא שיחה. 5. מדיה חברתית זה רק באינטרנט. גלובס. 01/09/2010, אליאב אללוף.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000585373
 

מלחמות בשוק החלב בישראל.
( 13/09/2010,  יום שני)
טרה, יצרנית החלב השלישית בגודלה בשוק, הציעה לאחרונה שורה של הטבות כספיות לרפתנים, בניסיון לפתות אותם לחתום על חוזי בלעדיות ארוכי טווח לאספקת חלב גולמי - על חשבון המחלבות המתחרות תנובה, שטראוס וגד. לדברי המקורות, החברה פנתה באחרונה ליצרני חלב באזור נתיבות, אופקים, אשקלון וקריית מלאכי, והציעה להם שורה של הטבות אטרקטיביות, ובהן הלוואות, מענקים, מחירים גבוהים יותר מ"מחיר המטרה" (מחיר המינימום שבו נמכר החלב למחלבות, שנקבע על ידי מועצת החלב ועומד על כשני שקלים לליטר), וכן תשלום גבוה מהמקובל עבור חלב גולמי "מיוחד" - למשל חלב ברמת כשרות גבוהה יותר. על פי הדיווחים, עיקר המאמץ של מתרכז בדרום הארץ . המחלבה המרכזית של החברה עוברת מתל אביב לפארק נעם, סמוך לנתיבות, בעוד כשנתיים. טרה צפויה להשקיע במעבר 515 מיליון שקל, והתחייבה להעסיק 500 עובדיםעוברת לבאתר החדש. כלכליסט נעמה סיקולר 1/6/10
http://business.il.msn.com/article.aspx?cp-documentid=153606960
 

   

אסטרטגית רכישות ב"דפי זהב":איזה אתרים נרכשו?למה?בכמה?עבור כמה הכנסות? ועוד...
( 04/05/2010,  יום שלישי)
מנכ"ל דפי זהב שלום ברקוביץ': ""אם קודם העולם התקדם ממדריכים מודפסים לעבר האינטרנט, היום הוא נע מאינדקסים אינטרנטיים לעולמות רחבים יותר של עומק", מסביר ברקוביץ'. "מדובר במהלך שייקח שנה לפחות, ואנחנו רק בשלב של יצירת תוכנית עבודה. אולם, במבנה הארגוני שאליו אנחנו הולכים אין יותר מקום למנכ"ל D group". ברקוביץ', שהיה בעברו גם סמנכ"ל הכספים של דפי זהב, היה פעיל בכל רכישות העבר של הקבוצה, ומתחילת השנה הוציא לפועל, יחד עם מנכ"ל הקבוצה ניר למפרט, את רכישת 51% מפורטל Adira בסכום מוערך של כמה מיליוני שקלים, והיה אחראי גם להקמת הפורטל "משפטי" בעלות מוערכת של כ-900 אלף שקל. "זה הדוקטורס הבא", סבור ברקוביץ'. "כמעט כולם צריכים חוות-דעת משפטית מתישהו, וזה שכפול ההצלחה של האתרים האחרים בקבוצה". האתר, שהוקם בהשקעה של כ-500 אלף שקל, כבר מייצר הכנסות, ולדברי ברקוביץ' הוא מדגים במדויק כיצד ניתן ליצור סינרגיה בין D group לבין דפי זהב. הרכישה האחרונה: אתר WiseBuy, המציע מדריכי קנייה, סקירות ומנגנון להשוואת מחירים. על-פי דיווחים שונים, היקף הרכישה הגיע לכמה מיליוני שקלים, אולם ברקוביץ' מפריך זאת: "שילמנו בעבור האתר כ-500 אלף שקל, כאשר ב-3 השנים הקרובות נתחלק בהכנסות עם יזמי האתר. לאחר מכן יעבור האתר לבעלות מלאה של דפי זהב". * מה האסטרטגיה מאחורי רכישה זו? "עולם האינטרנט עובר לעידן של תוכן עומק, והיום אנשים לא רק רוצים לרכוש מצלמה או לחפש מסעדה, אלא מתעסקים עם השאלה הראשונית והבסיסית יותר - מה אני רוצה לקנות.." "אמנם יש לנו זיכרון קצר אבל צריך לזכור שלהרים אתר למקום של מוביל שוק זה תהליך של כמה שנים. דוקטורס הוא אתר רווחי שמגלגל מחזור של כמה מיליונים, עם 700 אלף גולשים, אבל הוא בן 8. "rest, זאפ ומתחתנים הם אתרים שקיימים קרוב ל-10 שנים, וגם הם התחילו כאתרים קטנים. 'משפטי', לדוגמה, קם לפני 4 חודשים וכבר מושך עשרות אלפי גולשים. בסוף השבוע האחרון רכשה דפי זהב אתר נוסף - Meeting Room, אתר לחיפוש חדרים לקיום אירועים עסקיים, כנסים ואולמות, בהיקף של כמה מאות אלפי שקלים. "אנחנו גם יודעים כיצד ניתן לעשות מזה כסף, כי גם פה מדובר באתר שמכיל מידע שלא קל למצוא אותו בגוגל, ושיכול להתממשק עם נכסים אחרים שלנו". גלובס.נועה פרג. 4/5/10
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000556706&fromMador=821&fromErechMusafHP
 

תוכניות אסטרטגיות: בכללית ,במשביר ,בקסטרו ,בריבוע כחול
( 11/04/2010,  יום ראשון)
מה למד זאב וורמברנד ממוטי קרן, רמי שביט וגבי רוטר? כשנכנס לתפקידו כמנכ"ל רבוע כחול, וורמברנד לא האמין למראה עיניו: פירמה שקופאת על שמריה, ללא שיווי-משקל וללא תוכנית אסטרטגית ■ כדי להניע את החברה קדימה הוא הגה תוכנית לימוד למנהלי הארגון. זאב וורברונד- "הכללית" : ""הבנתי, שהמהלך הראשון שאני חייב לעשות כקברניט הספינה יהיה להתוות לה אסטרטגיה. הווה אומר, לבנות לה מן המסד תוכנית אסטרטגית". גלובס- 25/03/2010, ענת כהן .
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000549256&fid=3266
 

סקר ל- כלכליסט ומטריקס: מדדי אפקטיביות בין ערוצי הפרסום השונים.באינטרנט- רשתות חברתיות עדיין בתחתית הטבלה
( 06/03/2010,  שבת)
הסקר משקף את אחת הבעיה המוכרת של המפרסמים כיום, המבינים את הצורך לפרסם ברשתות החברתיות אולם אינם מוצאים מודל פרסום אפקיטיבי במדיום הזה. "בשום מקום בעולם עדיין לא יודעים לגמרי איך לממש את הפוטנציאל הגלום ברשתות החברתיות", אומר יגאל שמיר, שותף וסמנכ"ל קריאייטיב במשרד הפרסום גליקמן נטלר סמסונוב. מהאנשים ירכשו מוצר עקב פרסום ברשת חברתית "הפוטנציאל לפרסום ברשתות חברתיות אינו ממומש", אומר יגאל שמיר, שותף במשרד גליקמן נטלר סמסונוב, בעקבות סקר שלפיו 93.7% ישקלו לקנות מוצר אם חבר ימליץ עליו מאיה זיסר, כלכליסט 04.03.10, 08:54
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3394485,00.html
 

 GM מוטורס קרסה כתוצאה מהתנהלות אסרטגית לקויה 
 
מהם המסרים של קריסת ג'נרל מוטורס עבור קברניטי חברות ותאגידים, ואילו לקחים יכולים להפיק מכך המשקיעים?
במסגרת התחרות הענפית (אם אכן קיימת) נדרשות החברות לבדל עצמן מן המתחרות בדרכים שונות, וכאן נכנסת הבחירה האסטרטגית לפעולה. אילו אפשרויות עומדות בפני החברות בענף?

לרוב, תהליך הבידול ייעשה באמצעות שימוש באחד מסוגי האסטרטגיות העסקיות הנפוצים:

בידול מוצר,
יעילות תפעולית (התמקדות בהוזלת עלויות),
חדשנות או התמקדות בפלח שוק ספציפי (נישה(.

כמובן שבפועל ניתן ליישם יותר מאסטרטגיה אחת, אולם יש לזכור את העלויות הגבוהות הכרוכות בכך, ואת הסיכון לאיבוד הפוקוס העסקי. .
בסופו של דבר, מטרתה של כל חברה שמעוניינת לשמור על קיימות (Sustainability) ממושכת היא להשיג יתרון תחרותי בר-קיימא, שיאפשר לה לעמוד במשימתה למקסם את רווחיה עבור בעלי המניות. במלים אחרות, להגדיל בממוצע את רווחי החברה לאורך זמן.
ליקויים בהתמקדות האסטרטגית, או אף סטייה ממנה והתפזרות לתחומי פעילות בהם אין לחברה יכולת תחרות אמיתית לענף, מובילים לא פעם חברות למגרש הגרוטאות היחיד שבו תמיד נשאר מקום פנוי. מגרש הגרוטאות התאגידי מתמלא אחד מסמליה הגדולים של אמריקה במאה הקודמת - GM -  התאייד לפני כשנתיים, 101 שנים לאחר הקמתו. הפעם, אין להאשים את המשבר הכלכלי, שכן הקריסה נבעה מהתנהלות אסטרטגית לקויה.
 

חשיפה-אינטרנט: שיעור שימוש 93%-בגילאי 12-29.הגידול המשמעותי ב2009-בגילאי 65+(38%)
( 05/03/2010,  יום שישי)
מאז הפכה הרשת לכלי ציבורי בתחילת שנות ה-90, נראה לנו שכולם כל הזמן באינטרנט ■ כולם? למעשה רק כרבע מאוכלוסיית העולם. היתר יעברו ישר לסלולרמצב האינטרנט - כתבה ראשונה בסדרה 04/03/2010, 11:48 כלכליסט נועה פרג . בקרב קבוצות הגילאים השונות מסתמנת תופעה אחת ברורה - השימוש באינטרנט גדל בעשור האחרון בכל קבוצות הגיל, אך ניתן לראות הבדלים ברמות השימוש בין הקבוצות השונות. קבוצות הגיל שבהן השימוש באינטרנט הוא הגבוה ביותר הן באופן לא מפתיע קבוצת 12-17 וקבוצת הגילאים 18-29. בשתי הקבוצות עומד שיעור השימוש באינטרנט על 93%. בקרב קבוצת הגילאים 30-49 שיעור זה עומד על 81%, בקרב בני 50-64 שיעור השימוש יורד ל-70%, ובקרב האוכלוסיה מעל גיל 65 שיעור השימוש באינטרנט עומד על 38% בלבד. אולם, בקרב קבוצת הגילאים האחרונה ניכר הגידול המשמעותי ביותר בשנים האחרונות - מה שמעיד על כך שהאינטרנט הוא כבר מזמן לא רק נחלת הדור הצעיר.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000543788&fromMador=594&fromErechMusafHP
 

"יפעת":הפרסום באינטרנט ממשיך לגדול השנה ה-8 ברציפות- 14% (צמיחה שנתית 16%) מעוגת הפרסום ב2009.ככל הנראה ע"ח הפרסום בעיתונות (התכווץ ב 12%).
( 26/02/2010,  יום שישי)
"יפעת":הפרסום באינטרנט ממשיך לגדול השנה ה-8 ברציפות- 14% (צמיחה שנתית 16%) מעוגת הפרסום ב2009.ככל הנראה ע"ח הפרסום בעיתונות (התכווץ ב 12%). מתוך סך עוגת הפרסום החזיקה הטלוויזיה בכ-40% מהתקציבים ב-2009 - קיטון מינימלי של 3% ביחס ל-2008; העיתונות רשמה ירידה של 12% לעומת 2008, והחזיקה ב-2009 ב-35% מהעוגה; האינטרנט המשיך לגדול ב-2009, זו השנה השמינית ברציפות, וקיבע את מעמדו כמדיה השלישית בגודלה בעוגת הפרסום, עם גידול משמעותי של 16%, לנתח שוק של 14%. דמרקר,איילת צורף, 28/1/10
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100128_1145612
 

אסטרטגיה עסקית: אוניברסיטת ת"א: חברות מספרות איך עושים Turn Around ויוצאים מהמשבר:מזרחי טפחות,בריאות כללית,המשביר,פועלים שוקי הון.
( 26/02/2010,

יעקב פרי: "נחישות ויכולת ספיגה חשובים יותר מרעיון מבריק" איך עושים Turn Around אסטרטגי ומצליחים?
■ "המשביר לצרכן", "פועלים שוקי הון" ו"שירותי בריאות כללית", מציגים את הדרכים שנקטו כדי לצאת מהמשבר ■ המפגש הרבעוני של "המהלך האסטרטגי", המשותף לאוני' ת"א ו"גלובס" גלובס, ספיר פרץ. 2/2/10.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000535255&fromMador=3266&fromErechMusafHP
 

אסטרטגיה שיווקית: חדש! יותר-מתנות,כלים,בידור,הכרת הרשת.פחות- חידוד המסר וקמפיין רגיל.תוצאות המהפכה הדיגיטלית.

הערך הוא המסר.
במקום להשקיע בחידוד המסרים התקשורתיים, כדאי שתסבו חלק מתקציב התקשורת השיווקית שלכם ע"מ לתת לצרכנים דברים שהם באמת צריכים. מה למשל?
ישנם 3 דברים שמותגים מצליחים נותנים לצרכנים שלהם:
בידור, כלים ומתנות בחינם (כן, מתנות. מילה שהייתה גסה בשנות ה-90', אך בעשור האחרון הצרכנים החזירו אותה לאופנה "ביג טיים").
יש לכם תובנה שיווקית על הצרכנים שלכם? רוצים לחזק את ערכי המותג? במקום לתקשר אותם בשירים וריקודים תמצאו איך לחבר אותם עם אחד (או יותר) מהערכים הללו.

כבר ראינו שבאמצעות קופונים להמבורגרים במתנה מסרים יכולים לעוף טוב יותר מאשר באמצעות כל מדיית פריים. מסרים גם עוברים טוב יותר דרך כלים שמועילים לצרכן ודרך תוכן איכותי שהוא ייהנה לצרוך. בדוק! דמרקר-איתמר בר, 11/2/10
http://shivuk.themarker.com/news/index.dot?id=30267
 
 
 
 
 
 
 מיזוגים ורכישות:
 
 
 
העליון ׁקבע שוב (3 שופטים): הערכת שווי-DCF השיטה המקובלת לשווי מניות
(ראו גם מאמרינו מ 2009). ביהמ"ש העליון חזר ואישרר שלשום בהרכב 3 שופטים את פסק דינו מ 2009 בנושא הערכות שווי הוגן של מניות בהצעות רכש כאשר קבע, כי שיטת ה DCF (היוון תזרימי מזומנים עתידיים) היא השיטה המקובלת על ביהמ"ש. כמו כן דחה פסק דין זה הערכות שווי אשר התבססו על שיטות כגון - שווי שוק/השווי הנכסי/Delwer blokc. ראו גם - גלובס 29/8/12. http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000780667
 

איך מתנהלים ובוחרים שותפים בתוך ומחוץ למשרדי רואי חשבון?
מה בדיוק מחפשים בעלי הפירמות כשהם בוחרים שותף, או מסמנים שותף עתידי? אולי זה יפתיע רבים, אך ראשי הפירמות עצמם לא תמיד יכולים להגדיר קריטריונים ברורים וחד-משמעיים לבחירת שותף. מסתבר כי במרבית המקרים, האדם הוא זה שקובע. "עד היום קלטנו שותפים רק מתוך המשרד", אומר רו"ח ראובן שיף, לשעבר נשיא לשכת רואי החשבון ושותף מנהל בשיף-הזנפרץ ושות', שלה 9 שותפים. ומרחיב: "אנחנו לא שוללים שותפים מן החוץ; אם יהיו להם יכולות גבוהות וערך מוסף למשרד, בהחלט נשקול את זה". לדבריו, אפשרות נוספת להתמנות לתפקיד היא בדרך של מיזוג. "אדם מהשורה הראשונה שפיתח נישה שחשובה לנו, שבא עם מוניטין מוכחים ושמביא איתו לקוחות פעילים - במקרה כזה נפעיל מערכת גדולה של שיקולים, הכוללת בחינת אישיות, ניסיון מקצועי ויחסי אנוש. לתהליך כזה גם נלווה משא-ומתן. תמיד קיבלנו הצעות ממשרדים שונים להתמזג איתם. תהליך מסוג זה הוא ארוך שלרוב הסתיים בסירוב מנומס, כי לא התקיימו כל הקריטריונים". "התהליך שעוברים רואי החשבון הצעירים, הן בתקופת הלימודים האקדמית הן במסגרת ההכשרה בתוך המשרדים, הינו תהליך שעלול לגרום לקיבוע מחשבתי", אומר רו"ח מיקי בלומנטל, שותף מנהל בפירמת רו"ח פאהן-קנה ושות' Grant Thornton, שבה 17 שותפים. "המוכשרים והטובים שזוכים להתבלט ואחר כך להיות מועמדים לשותפות הינם אלה שמשתחררים מהר מהקיבוע, מכניסים יוזמה וחשיבה לתהליך עבודתם ומעניקים ערך מוסף ללקוחות המשרד. אלה הם האנשים שבסוף כל יום יכולים לומר 'I make a difference every day'". ראו גם: גלובס 22/12/10,צמרת פרנט.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000610016
 

12 מ' ש"ח תמורת רשת 30 חנויות אופנה.
כ- 400 א'ש"ח בממוצע לחנות אחת (+תשלום נוסף על מלאי,ראו להלן). רשץ האופנה "גולף" רוכשת את רשת האופנה "בלו בירד" תמורת 12 מיליון שקל. בהמשך לפעולות ההתרחבות של גולף,חתמה גולף על עסקה לפיה תרכוש את רשת חנויות הגלישה "בלו-בירד" מחברת מרוידקס של דוד עיני תמורת 12 מיליון שקל. העסקה כוללת 30 חנויות אופנה, חלק מהמלאי, הסכמי זיכיון, זכויות קניין רוחני, מועדון לקוחות, רשימת לקוחות, מאגר מידע ואתר אינטרנט של הרשת. על המלאי תשלם גולף תשלום נוסף, שגובהו ייקבע במועד חתימת העסקה. השלמת העסקה צפויה בנובמבר-דצמבר 2010, ותלויה בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, והעברת לפחות 75% מחנויות הרשת לגולף עד מועד ההשלמה. כחלק מן התנאים המתלים הנוספים להשלמת העסקה, נקבעו גם התנאים כדלקמן: העברת כל סימני המסחר והסכמי הזיכיון של בלו-בירד וכל זכויות הקניים הרוחני. ראו גם: דמרקר,אילנה קאופמן , 20/10/10
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=lz20101020_03
 

47 מ'$ עבור "אופיס דיפו" (46 סניפים,מחזור שנתי 140 מ'$).נרכשה ע"י המשביר.
התשלום חלקו במזומן וחלקו תשלום המבוסס על ביצועי עתיד של הרשתות המתמזגות. האסטרטגיה העסקית של המשביר היא להיות מס. 1 בקמעונאות בישראל. אסטרטגיה עסקית זו משמרת ומטפחת יתרון "מובילות" בשוק. הפעם מדובר על "מובילות בהפצה" במטרה להשביח יתרון תחרותי של הרשת בהשוואה לרשתות קמעונאות אחרות הפועלות בישראל. אחרי 5 חודשים של מו"מ חשאי,שכנע רמי שביט מהמשביר את בעלי הרשת הפרטית אופיס דיפו בחו"ל כי יוכל להשביח הכנסות הרשת מ־600 מיליון ל- מיליארד ש"ח בשנה. לדבריו-ההצעה שהוצעה לבעלי "אופיס דיפו" היתה הצעה שאי אפשר לסרב לה. אופיס דיפו תהפוך לחברה בת של המשביר. המשביר מתכננים להשקיע עוד. בעל השליטה- שביט מציין תשקיף פתוח שכבר קיים לגיוס 1 מיליארד ש"ח נוספים לצורך השבחת הרשת . שביט בונה על מועדון הלקוחות של המשביר (מועדון "365") המונה לדבריו 800 אלף לקוחות ו 280 אלף סטודנטים המגוייסים למועדון בימים אלה. המטרה- לקדם את שיווק המועדון ולייצר CASH BACK (הנחה ברשת אחת שניתן לנצל ברשת אחרת ) -מנגנון שע"פי ההערכות ייצר תוספת שנתית כ- 0.5–1 מיליארד ש"ח במחזור המכירות של הרשת. ראה: כלכליסט,גולן חזני 14/10/10
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3420384,00.html
 מהו שווים של תיקים בפירוק שותפות במשרד עו"ד?
 
מהו שווים של תיקים בפירוק שותפות במשרד עו"ד

משרד עו"ד בינוני (מחזור הכנסות שנתי 18 מליון ש"ח) שעסק בביטוח,נזיקין,מסחרי וניירות ערך, נמצא במהלך ובסיום הליך של בוררות עסקית כי ההכנסה העתידית הממוצעת לכל תיק (מ-800 תיקים) צפויה על ידי המעריכים להסתכם בסך כ- 44 אלף ש"ח לתיק.

חישוב המעריכים קובע כי סך כל ההכנסה העתידית הצפויה בגין כל התיקים היא 35.2 מיליון שקל (מכפלת 800 התיקים כפול ההכנסה הצפויה מכל תיק). כמו כן נקבע כי שיעור ההשקעה בעבר של שלושת השותפים עד למועד פירוק שותפות הוא 45%.לאחר הפחתת מקדמות ששולמו באותם תיקים נקבע כי החלק המגיע לכל אחד מ-3 השותפים הפורשים הוא כ־9.36 מיליון שקל.
מסכום זה הופחת סך 450 אלף שקל, חלקו של השותף שנשאר במשרד בהכנסות מלקוחות מסחריים.
כך הגיעו המעריכים לסכום 8.9 מיליון שקל שיתחלק בין השותפים אשר פרשו מהמשרד בעת פירוק השותפות.
סכום נוסף בסך 1 מליון ש"ח ישולם ע"י השותף שנשאר לשותף אחר,אשר פרש 7 שנים טרם מועד הפירוק.סכום נוסף זה ישולם בגין הסכם הסטורי שהיה בין שותף זה שותף שנשאר במשרד על השתתפות ברווחים עתידיים.
עוד נקבע, כי הסכום ישולם ע"י השותף שנשאר במשרד לפורשי המשרד בפריסת תשלומים על משך תקופה 3-5 שנים.

בערעור שהוגש על פסק הבוררים ביהמ"ש לא קיבל טענת השותף שנשאר כי יש לבטל פסק הבורר שקבע לחייבו בתשלומים על בסיס תחזיות ולא על בסיס הכנסות בפועל.
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3420036,00.html
 

כ-5 מ' ש"ח תשלם "ג'יני"(בהליכי פירוק של "דטה סייף"בביהמ"ש המחוזי בפתח תקווה) עבור חברת ניהול מסדי נתונים "פיוצ'ר IT".
הנרכשת- פיוצ'ר IT עם כ-1500 לקוחות בישראל, בהם בנק ישראל, בנק הפועלים, טבע, צים ומכתשים אגן, וכן לקוחות בארה"ב, בבריטניה ובמרכז אמריקה. השנה מכרה ג'יני מערכות של פיוצ'ר IT במיליון דולר, וב-2011 צפויות הכנסותיה מפעילות זו להגיע לכ-4 מיליון דולר. המוצר שפיתחה פיוצ'ר IT מאפשר ניהול מרכזי של שרתי SQL בטכנולוגיה של מיקרוסופט, מעמדת ניהול מרכזית אחת, גיבוי ושחזור מהירים, פתרון DRP, העלאת גיבויים מכווצים וניטור משופר. הרוכשת-ספקית מערכות המידע ג'יני, הנמצאת בבעלותם של גיא הוכמן ושל פירמת רואי החשבון ברית פיקוח, פעילה בעיקר בקרב מגזר הקיבוצים ומפעלי תעשייה. היא מעסיקה 70 אנשי מחשוב, ביניהם מהנדסי רשתות, מנתחי מערכות מידע ואנשי פיתוח. החברה מעניקה שירותי IT מקיפים לכ-500 לקוחות, בהם המרכז האקדמי רופין, מתחם שפיים ומפעל פוליכד. בשלוש השנים האחרונות הפיצה ג'יני את מוצריה של פיוצ'ר IT, ועתה החליטה לרוכשה במטרה לשפר את היצע המוצרים בתחום מסדי הנתונים וניהולם. כלכליסט,אסף גלעד, 10/4/10
http://technology.il.msn.com/article.aspx?cp-documentid=152978463
 

   

PwC   מחקר: :     צעדים חשובים להצלחה במיזוגים ורכישות:

1.  הימנעות מהבטחות שלא ניתן לקיימן כבר בהתחלה.
 . 2
שימוש יעיל בבדיקת נאותות על מנת לבחון את אסטרטגית האינטגרציה ואת הסיכונים
  . 3ביצוע ביקורת סינרגיה יעילה.
 .4
שקיפות מוחלטת בנוגע ליעדים, מודל ביצוע בעל מטרות ברורות; הערכות זהירה מאד של כל המשתתפים;
     איזון - העמדת סדר עדיפויות ללא פשרות לשם שמירה על ליבת העסק והשינוי המתחולל גם יחד.
5
. התמקדות באנשים - אנשי מפתח, תקשורת, תרבות וארגון התהליך.
. 6
לא לשכוח מיהם הלקוחות האמיתיים - חיצונית ופנימית.
 .7
קצב ביצוע נחוש ונקיטת זהירות במחלוקות שמתפרצות.
8
. שליטה בתהליך, בדגש על ניהול סיכונים, משימות, שינויים ומשאבים.

מחקר חדש של קסלמן וקסלמן: מרבית עסקאות המיזוג והרכישה בישראל לא עמדו ביעדים. רק 38% מהמנהלים שערכו עסקאות M&A  דיווחו על הצלחה בהשגת היעדים התפעוליים של המיזוג.
הנתונים הוצגו בכנס השנתי למימון תאגידי גלובלי - מיזוגים ורכישות חוצי גבולות כלכליסט.  26/9/09

www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3365314,00.html 

 
 

על הניר "עיסקת win win". אבל ה"מוקשים" שבפרטים הקטנים  :

בהליך גילוי נאות סיפרה חברה המבקשת להירכש על כך שבעבר נעשו על-ידה ניסיונות למכור את מוצריה בצפון אמריקה; אולם מאחר שהתהליכים התארכו מהצפוי ועלות התהליך הכבידה, החליטה הנהלת החברה לרדת מהשוק.

החברה המבקשת לרכוש ראתה בכך בשורה חיובית, שכן לחברה יש מערך שיווק ומכירות משומן בצפון אמריקה, והוספת המוצר של החברה הנרכשת נראה כערך מוסף מעולה.

 אבל, בבדיקה מדוקדקת נלמד כי לא צוין שהחברה התמודדה במספר מכרזים והציעה מרכולתה למספר לקוחות פוטנציאליים, כך שהנסיגה מהשוק בצפון אמריקה נתפשה כחוסר יכולת מקצועית - דבר שיכול היה לפגוע בכל פעילות החברה המבקשת לרכוש אותה.
מידע חשוב זה התקבל בשיחה עם לקוח של החברה המבקשת להירכש.

מודיעין עסקי: איך מייצרים מיזוגים ורכישות מוצלחים?
ניתן בהחלט להגדיל באופן משמעותי הסיכויים להצלחת (או להפחית במידה משמעותית את הסיכוי לכישלון( המיזוג/השותפות העסקית החדשה, זאת ע"י שימוש בכללים מקצועיים לבדיקת נאותות,הערכות שווי כלכליות ועסקיות, וכיו"ב.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000534111&fid=3266
 

איך לבחור עורך דין שותף?

צירוף עורכי דין שכירים לשותפות יש לתכנן בראייה מקצועית ארוכת טווח.
כמה כללי אצבע יסייעו בתהליך

עו"ד דודי זלמנוביץ http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3095903,00.html
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3095903,00.html

 
 

הערכות שווי בחברות ציבוריות:העליון נגד התקן הבינלאומי IRFS: יש להעדיף שיטת הDCF על פני שווי שוק.
( 26/02/2010,  יום שישי)
הערכות שווי בחברות ציבוריות:העליון נגד התקן הבינלאומי IRFS: יש להעדיף שיטת הDCF פסק דין שניתן השבוע קובע כי מחיר המניות בהצעות רכש ייקבע לפי היוון תזרימי מזומנים ולא לפי שווי שוק, ומתעלם לא רק מהתקן החשבונאי הבינ"ל ומעמדת רשות ני"ע, אלא גם ממקרים רבים שהוכיחו כי כוחות השוק מספקים את האומדן המדויק ביותר. רוני אלרואי- כלכליסט 30.12.09, 16:43
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3380765,00.htm
 
 
 
 
 
מטבע חוץ:

רוביני: גוש היורו עלול להתפרק. ההאטה החלה החלה.
( 04/10/2010, 

רוביני: גוש היורו עלול להתפרק.  ההאטה החלה
רוביני,חוזה משבר 2008, הוא פרופ' לכלכלה באוניברסיטת ניו יורק ויו"ר RGE. פרוג'קט סינדיקט  2010
 לדבריו,חבילת חילוץ בגובה טריליון דולר שאושרה במאי מנעה חדלות פירעון מיידית של יוון והתפרקות של גוש היורו, אך כעת החובות הממשלתיים חזרו לרמות שנראו בימי השיא של המשבר במאי.
 שנית, הוחלט על שורה מגובבת של "מבחני לחץ" פיננסיים שמטרתם היתה לשכנע את השווקים שהבנקים האירופיים זקוקים להון חדש בהיקף של 3.5 מיליארד יורו בלבד.
אולם, כעת מתברר כי לבנק אנגלו־אייריש לבדו יש ככל הנראה גירעון של 70 מיליארד יורו, מה שמעלה חששות כבדים לגבי מצבם האמיתי של בנקים אחרים באירלנד, ספרד, יוון וגרמניה.
שלישית, האצה זמנית של הצמיחה בגוש היורו ברבעון השני העלתה את שוקי ההון וחיזקה את היורו, אולם כעת ברור שהשיפור היה בר חלוף.
ההאטה החלה: ההאטה בצמיחה העולמית והסיכון הממשי למיתון כפול בארה"ב וביפן, יכשילו בסופו של דבר את צמיחת היצוא, אפילו בגרמניה. למעשה, הנתונים האחרונים שיצאו מגרמניה - ירידה ביצוא, נפילה בהזמנות מפעלים, צמיחה אנמית בייצור התעשייתי וצניחה באמון המשקיעים - מצביעים על כך שההאטה החלה .
  
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3419141,00.html
 

   
יבוא יצוא:
 
 
 
מחקר שוק- סין היא השוק העתידי של המצלמות הדיגיטליות ב-5 שנים הבאות
( 24/04/2011,  יום ראשון)
מחקר שוק של InfoTrends מציין כי סין תהיה השוק הגדול בעולם למצלמות דיגטליות בחמש השנים הבאות. עפ"י הדו"ח, בסין עדיין כמות עצומה של קונים לראשונה (קבוצה זו שייכת לרמה כלכלית נמוכה). בניגוד ל"רוכשים לראשונה", הרוכשים החוזרים מהווים דוקא את המיעוט בסין אשר הינם בעלי אמצעים כך שהמצלמות החדשניות הקיימות בשוק יקרצו להם. התנהגות בעלי מצלמות דיגיטליות בסין הינם פעילה מאוד: הצלמים בסין מצלמים פי 2.5 מהצלמים בארה"ב וכמעט פי שלוש מצלמים עם מצלמות טלפון. למחקר: Digital Imaging: Emerging Opportunities in China
http://www.infotrends.com/public/Content/Multiclients/cigemergingmarkets.html
 

רק 30% מהחברות הישראליות הקטנות שורדות יצוא לסין
( 20/12/2010,  יום שני)
רק 30% מהחברות הישראליות הקטנות שורדות יצוא לסין =========== המחקר נערך במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בניהולו של בני פפרמן, המבוסס על רישומי המכס. המחקר נערך כחלק מעבודת הוועדה לעידוד היצוא לסין שהוקמה על ידי ראש הממשלה, בנימין נתניהו. מן המחקר עולה כי יצואנים רבים ניסו את מזלם בסין, אבל הכישלונות היו רבים. בדיקה של העשור האחרון בחברות שמייצאות מעל 100 אלף דולר בעסקה אחת - הנחשבות במחקר לגדולות - העלה כי כ-46% מהיצואנים שרדו וממשיכים לייצא. בחברות הבינוניות והקטנות שיעור השרידות בתקופה זו היה כ-30%. "מה שבולט במחקר הוא ש-3,200 עסקים ניסו להיכנס לסין בעשור האחרון", אמר פפרמן. - "הסיפור הסיני אומר, שהחברות הגדולות שורדות, וזה מוביל למסקנה, שתוכנית המאגדים, למשל, של משרד התמ"ת היא נכונה לשוק הסיני". התוכנית נועדה לסייע ליצואנים קטנים שמשלימים זה את זה באותו תחום. משרד LHM ניהול ויעוץ כלכלי ועסקי עוסק גם בתחום המאגדים.
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20101220_1204816
 

מומ בינלאומי במצבים פוליטיים קשים: "לא לבטוח בשותף עסקי בחו"ל, להתרחק מסקנדינביה וצרפת"
( 23/06/2010,  יום רביעי)
מומ בינלאומי במצבים פוליטיים קשים: "לא לבטוח בשותף עסקי בחו"ל, להתרחק מסקנדינביה וצרפת" =============== אין לבטוח בשותף עסקי בחו"ל, להתרחק מסקנדינביה וצרפת" ניהול מו"מ בינלאומי: בעיתות קשות,כשמצבה הפוליטי של ישראל בעולם לא טוב, למשל בעקבות פרשת "המשט" וכשההפגנות בארה"ב נגד פריקת אוניית צים, החרם שהטילה שוודיה על ישראל והחרם בבריטניה על חברות ישראליות: מוכיחים שעסקים ופוליטיקה כן הולכים יחד ■ איך בכל זאת ממשיכים לעשות עסקים בחו"ל? 1. להיזהר משותפים מקומיים וגם: לשקול פעילות עצמאית ולהתרחק ממדינות סקנדינביה ומצרפת. 2. להציף האווירה העכורה כדי לא לאפשר לצד השני לעשות בדעת הקהל שימוש מניפולטיבי. 3. להשתמש ברעש הפוליטי כשוט. דווקא אווירת המשט מאפשרת לקבוע סד זמנים טקטי לסגירת עסקה. 5. לאסוף מודיעין לפני מבצע. אור אדום צריך להידלק אם נוצרת התמקחות ברמה הערכית. למאמרים ומידע מקצועי נוסף: facebook.com/LHMbiz6. לחלץ ביטחונות. ערבות בנקאית או מנגנון פיצוי מוסכם למקרה של הפרת חוזה. 7. לקבוע מראש דרך לפתרון סכסוך ולהתעקש שהערכאה המשפטית תהיה בלונדון או בניו-יורק. 8. להגדיר בבירור מהו "כוח עליון". כבר במו"מ הסבירו, שנפיצות פוליטית במזה"ת היא עניין שבשגרה. 9. לגייס לחברה "גוי של שבת". אפילו חברות מארה"ב נמנעות מהתקשרות עם חברות ישראליות. ====================
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000568675&fromMador=3266&fromErechMusafHP
 

יבוא מקביל (יבואנים פרטיים וקטנים-גאג'טים וכיו"ב..)=1.5 מליארד ש' בשנה.כ-25% מהיבוא בתחום זה.
( 03/06/2010,  יום חמישי)
יבוא מקביל (יבואנים פרטיים וקטנים-גאג'טים וכיו"ב..)=1.5 מליארד ש' בשנה.כ-25% מהיבוא בתחום זה. =============== היום, בעידן שבו הגלובליזציה והרשת מאפשרים כמעט לכל אחד לייבא ולמכור בקלות, הם יצרו עולם שטוח, עם תחרות אמיתית, מחירים נוחים והרבה יותר לקוחות מרוצים. על פי ההערכות בענף, הם מוכרים סחורה בשווי 1.5 מיליארד שקל בשנה - כרבע מהיקף המכירות בשוק מוצרי החשמל הקטנים והבינוניים כולו. במבחן המציאות, הם מהפכנים, וקרוב לוודאי שכל אחד מאיתנו כבר זכה ליהנות מפירות המהפכה הזו, ובראשן הורדת המחירים. המוצרים האלה קלים ליבוא גם מסיבות טכניות: הם לא תופסים הרבה מקום במכולה ולא מחייבים תקני בטיחות הדוקים או שירות מורכב. הם נהנים מפרסום ובאז שיוצרים ביקוש, ומתחדשים בקצב מהיר, מה שמבטיח עוד ועוד סטוקים - ושוק יציב של צרכנים שמשדרגים את המכשיר בתדירות גבוהה. והשוק אמנם יציב. אם פעם נהגו הישראלים לקנות מוצרי חשמל בחרדת קודש, היום הם חוטפים מוצרי חשמל בכל מקום: בסופר השכונתי, בחנויות עשה זאת בעצמך וברשת, בלי חשש.
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3392167,00.html
 

מכון היצוא ליצואני ענף המזון לגוש היורו: להגביר מבחני לקוחות,צימצום אשראים וכיסויי ביטוח.לטווח הארוך יש לפעול לחדירה לשווקים במזרח
( 29/04/2010)

מכון היצוא ליצואני ענף המזון לגוש היורו: להגביר מבחני לקוחות,צימצום אשראים וכיסויי ביטוח.לטווח הארוך יש לפעול לחדירה לשווקים במזרח

על רקע סכנת התפשטות המשבר הכלכלי באיחוד האירופי והתחזקות משמעותית של שער השקל מול היורו, הביע מנכ"ל מכון היצוא, אבי חפץ, את דאגתו למצב היצוא וההשלכות החמורות העשויות להיות למגמה זו על הכלכלה הישראלית.
חפץ קרא ליצואנים להפחית את התלות בשוק האירופי, להגביר את מאמצי החדירה לשווקים שאינם מושפעים מהמשבר באירופה בעיקר השווקים בדרום מזרח אסיה שממשיכים לצמוח ולהתאושש בקצב מהיר.
חפץ: "יש לפעול כדי להסיט את מרכז הכובד של היצוא הישראלי מאירופה לאזורים בעלי צפי לצמיחה בטווח הקצר הבינוני והארוך. ברמה המיידית על היצואנים לבחון את הסיכונים שהם חשופים להם, לבחון את יציבות הלקוחות ולצמצם את היקפי האשראי הניתן ללקוחות ולהגדיל את כיסוי ביטוח סיכוני סחר חוץ למדינות החשופות יותר לסיכון".

http://www.index.co.il/mazon/article_page.asp?info_id=343198
 

   

גידול ביצוא מוצרי מזון בכשרות מהדרין לקהילות היהודיות.שוק הכשרות הרגילה בארה"ב: 200 מליארד דולר.

גם בשוק הכשרות ה'רגילה' ניכרת עלייה מבורכת, כשמחזור המכירות של מזון כשר באמצעות חנויות מכולת, מרכולים וסופרמרקטים בארה"ב בלבד עמד בשנה האחרונה מעל 200 מיליארד דולר. זאת לאחר שבשנת 2003 עמד מחזור המכירות של מזון כשר על 150 מיליארד בלבד, שיעור צמיחה שנתי של פי שניים משוק המזון הכללי.

 ישראל, הנחשבת ליצרנית המזון הכשר השנייה בגודלה בעולם אחרי ארצות-הברית, מחזקת את אחיזתה בשוק האורתודוקסי בזכות שוק המהדרין הגדל עם התרחבותן של הקהילות החרדיות המקומיות המחזיקות בנתח משמעותי משוק המזון הכשר.

על פי נתוני מכון היצוא, בשנים האחרונות מסתכם יצוא המצות בכ-9 מליון דולר לשנה, ואילו יצוא היין לקהילות היהודיות לקראת הפסח עומד על 2.8 מיליון בקבוקי יין ומוערך בכ- 7.75 מיליון דולר.

כפי שעולה ממחקר חדש על המגמות בשיווק מזון כשר בארה"ב. אחד הגורמים לעלייה זו הוא התגייסותן של רשתות ייעודיות בחו"ל המקדמות מוצרי יבוא, כך לדוגמא רשת ווגמנס האמריקאית המחזיקה ב- 70 סניפים בארה"ב והיקף מכירות של 4.5 ביליון דולר, הובילה בשנים קודמות מבצע קידום מזון ישראלי לקראת הפסח, מה שמבטא את חדירת תודעת הכשרות והדרישה העולמית הגוברת למזון כשר       . ישראל אהרון ,כיכר השבת,כ"ג באדר תש"ע 09.03.10

http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%97.html
 

   

מקינזי: פילוח נכון של שוק הצריכה הסיני ב 2009- " 22 אשכולות עירוניים"

חברת הייעוץ האסטרטגי McKinsey פרסמה מחקר אודות שוק הצריכה הסיני בשנת 2009  בו היא מציעה תשובה לשאלה זו
. לפי המחקר (מומלץ להציץ בקישור) פילוח נכון בסין לא צריך להתבצע לפי מחוזות וגם לא לפי מרכזים עירוניים.
אנשי מקינזי מציעים מודל חדש אותו הם מכנים "מפת אשכולות". הם מחלקים את סין לעשרים ושניים אשכולות עירוניים בגדלים משתנים, המוגדרים כ:"קבוצות ערים המתפתחות סביב כרך מרכזי אחד או שניים".

http://www.mckinsey.com/locations/greaterchina/McKinsey_Annual_Consumer_Report_Downturn_part2.pdf
 

יבואני קוסמטיקה-הקלות בזמן,כסף וביוקורטיה ביבוא
יבואני קוסמטיקה-הקלות בזמן,כסף וביוקורטיה ביבוא בקרוב בישראל: הקלות לחברות הקוסמטיקה הישראליות כמו באירופה נתי דואניס 16/02/2010 כ- 100 נציגי חברות הקוסמטיקה הגדולות בישראל התכנסו אמש באיגוד לשכות המסחר בתל-אביב בשיתוף חברת אובליס (Obelis S.A.) הבלגית, בכדי ללמוד את הרגולציה האירופאית החדשה לתמרוקים, אותה החליט לאמץ משרד הבריאות.
http://www.economist.co.il/?CategoryID=1540&ArticleID=10599&Page=1
 

יצוא-יבוא:הקלות בהשגת מידע תקנים במדינות-הסכם מכון התקנים עם האירגון הבינלאומי-TUS
יצוא-יבוא:הקלות בהשגת מידע תקנים במדינות-הסכם מכון התקנים עם האירגון הבינלאומי-TUS ההסכם יאפשר ליצואנים גישה קלה ונוחה יותר לשווקים בין לאומיים תוך הפחתה של חסמי התקינה במדינות היעד, מציינים במכון. היצואנים יוכלו לייצא יותר מוצרים, באופן מהיר, זול יותר עם נגישות מרבית למידע לגבי דרישות היבוא במדינות היעד. היבואנים יוכלו להרחיב את מעגל המוצרים אותם הם מייבאים ממקורות להם יש תעודות בדיקה של TÜV Rheinland . טלינירי 23/2/10.
 
 
 
 
כסף:
 
 
 
עירעור שנכשל על פסק דין צ'קים: הרוכש עירער וטען (ב"כ-עו"ד ליעד שטרצר)-הפסק שגוי,כשלון תמורה. המוכר-הפסק נכון.התמורה סופקה(ע"י ב"כ ינקביץ)
בדיני שטרות (צ'קים)- בהגשת עירעור על פסק דין דעו כי הסיכויים להצליח הינם אפסיים. כדאי לבדוק האם יש לכם טענות אשר יכולות לנצח את הסטטיסטיקה
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 2144/09 כץ נ' כהן 30.05.11 בפני כב' השופטת רות לבהר שרון בעניין: 1. אולג כץ2. בלו סרגיי3. א.ס.י. טכנולוגיות והנדסה בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד ליעד שטרצר המערערים נ ג ד מאיר כהן ע"י ב"כ עוה"ד חיים ינקוביץ' המשיב פסק דין ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה, שניתן ביום 15.09.09, על ידי כב' השופטת אירית מני-גור בתא"ק 927/06, במסגרתו התקבלה בקשת המשיב לביצוע חמישה שיקים ע"ס 21,500 ₪ כל אחד, בהם הוא אוחז, ושנמשכו על ידי המערערים. להלן קישור לפסק הדין המלא: www.lawyer-lawyer.co.il/lawyer103717.html סוף דבר ======= 12. לאור כל האמור, הערעור נדחה. בהתחשב במועדי הגשת עיקרי הטיעון ואורכם, הנני מחייבת את המערערים לשלם למשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪. סכום זה יועבר למשיב מתוך הפיקדון שהפקידו המערערים, באמצעות ב"כ, והיתרה תוחזר למערערים, באמצעות ב"כ. המזכירות תעביר עותק פסה"ד לב"כ הצדדים. ניתן היום כ"ו באייר, תשע"א (30.05.11), בהעדר הצדדים.
 

דרכים לחיסכון בארנונה
א. מגיעה לכם הנחה: נישום שיערער על שומה והרשות העירונית לא תשיב לו תוך 60 יום כפי שקבוע בחוק, או לא תקבל ארכה של 30 יום באישור ועדת ערער - הרשות המקומית תהיה חייבת לקבל את הערעור ולהעניק את ההנחה שאותו נישום חשב שמגיעה לו. פסק הדין המנחה: מרכז הנופש ספורטן עתר נגד עיריית פתח תקווה ב . קבלת פטור: בבעלותך נכס אשר לא ניתן להשתמש בו? רצוי לבדוק את הזכאות לפטור מארנונה, וכדי לקבלו יש לפנות למנהל הארנונה ברשות המקומית. פסק הדין המנחה: בית המשפט העליון- בערעור נגד עיריית תל אביב בנוגע לשאלת מתן הפטור מארנונה לבניין הרוס. ג . הוזלת התעריף בהתאם ליעוד השימוש בחלק מסויים של הנכס: נכס בעל יותר מסיווג אחד שתעריף הארנונה של אחד הסיווגים זול מהשני, מומלץ לבדוק האם קיימת אפשרות לבקש הפרדה בין הסיווגים השונים ובכך להוזיל את תעריף הארנונה. פסק הדין המנחה: בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת קבע כי במקרה עריית ק.שמונה נ' בית קפה ובית מאפה כי סיווג העסק יהיה בהתאם לשימושו העיקרי ולא על פי ייעודו, וכי אין בעובדה שבית קפה מוכר את מוצריו של בית המאפה כדי להפוך את בית המאפה לחלק מהעסק של בית הקפה. ד . השגת תעריף ארנונה נמוך במיוחד: למשל: מעצב שיער נחשב כבעל מלאכה בתעריף ארנונה נמוך במיוחד, אפילו אם הוא עסק מספרה של "מישל מרסייה". פסק הדין המנחה: ביהמ"ש העליון בפסק דין בעל רשת המספרות מישל מרסייה נגד עריית תל-אביב.
 

לקוחות הבנקים: חתומים על חוזים מקפחים. מעתה,הסעיפים המקפחים אינם מחייבים

החל מ- 1/4/11, סעיפים מקפחים הקיימים בחוזים עם לקוחות בנקים אינם מחייבים את הלקוחות.
בנוסף, בנקים מחויבים להחתים את לקוחות חדשים הפותחים חשבון עו"ש חדש על חוזה חדש שהותאם לפסיקת בית המשפט העליון ולהוראות בנק ישראל בעניין זה.
כך לדוגמה,לקוחות בנקים אשר התקשרו עד עתה בחוזי פתיחת חשבונות וחוזים אחרים בבנקים,לא יחויבו בין השאר בגין סעיפים אשר תוכנם נוגע לנושאים כדלקמן
: 1 לבנק זכות לבטל את מסגרת האשראי של הלקוח על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק . 2 סעיף המתיר לבנק לכבד חיובים בחריגה ממסגרת האשראי, גם כשהלקוח הורה לבנק שלא לכבד חיובים הגורמים לחריגה מהמסגרת
. 3  סעיפים המעניקים לבנק פטור מאחריות למעשים הנובעים מהוראות טלפוניות או הוראות בפקסימיליה, או מפעולות של צד שלישי וכיו"ב
. 4  סעיף המעניק לבנק פטור מאחריות בגין אבדן צ'קים
. 5 סעיף המעניק לבנק פטור מאחריות לתוצאות בגין שביתה ועוד.

כל האמור בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון שהתקבלה לפני כשנה והוטמעה בכל הבנקים המסחריים. ההוראות חלות גם על חוזים קיימים שכבר נחתמו . בבנק ישראל מבטיחים כי החוזים החדשים יהיו הוגנים יותר.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4051547,00.html
 

כלכלת עסקים: משרדי עורכי דין-ישראל 2010.
מחזור ההכנסה השנתי הממוצע במשרדי עורכי דין במשרדים בעלי ההכנסות השנתיות הנמוכות ביותר הוא כ- 31 אלף שקל ל 1 עורך דין - פחות משכר המינימום, ועד לממוצע הכנסות במשרדי בוטיק בהם ההכנסה שנתית ממוצעת ל 1 עורך דין היא למעלה מ־3.3 מיליון שקל. בקבוצת המשרדים הנותנים שירות למשקי הבית, מחזור ההכנסה השנתי הממוצע ל 1 עורך דין נע בין 107 אלף שקל ל־373 אלף שקל. עפ"י נתוני חברת GLawBAL ולדברי עו"ד דודי זלמנוביץ שם, קבוצה זו לא סבלה כל כך מן המיתון, אך מורגשים בה היטב סימני הצפת המקצוע. קבוצה זו (משרדים למשקי בית) היא הגדולה ביותר בסקטור עורכי הדין, ושיעור גבוה של עורכי דין בה בקושי מגיע לשכר המינימום. במהלך 2010 רשמו משרדי עורכי הדין התאוששות חלקית בלבד מהמשבר הכלכלי הגדול, וביצועיו רחוקים עדיין מאלה של שנת 2007. בין השנים 2008 ו־2009 רשמו חלק מהמשרדים ירידה של עד 24% בהכנסותיהם. עיקר הירידה באה לידי ביטוי במשרדים שפועלים בתחומי המימון, העסקאות הבינלאומית, שוק ההון והנדל"ן. המשרדים והתחומים שזכו לעדנה דווקא בתקופת המשבר הם המשרדים בתחומי הליטיגציה, חדלות הפירעון ומשרדי הבוטיק שונים, למשל אלה העוסקים בדיני עבודה ובצווארון לבן , כך לדברי עו"ד זלמנוביץ מ GLawBAL. כ־16.5% מעורכי הדין הפעילים (כ- 7,600 עו"ד) בכלל המשרדים בישראל מייצרים כ- 50% (כ-5.5 מליארד ש"ח בשנה פדיון לפני הוצאות, כ- 723,000 ש"ח בממוצע ל-1 עו"ד) מההכנסה השנתית של כלל משרדי עורכי הדין, הכנסה-פדיון הנאמד בכ- 11 מיליארד ש"ח. שאר עורכי הדין הפעילים (כ-83.5% כ- 38,400 עו"ד פעילים)- מתחלקים בעוגת הכנסות הנאמדת בכ- 5.5 מליארד ש"ח בשנה (פדיון מלקוחות כ- 150,000 ש"ח בממוצע שנתי ל-1 עו"ד) . ראו גם: כלכליסט 24/2/11,ענת רואה
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3509302,00.html
 

 
שיא בהשקעות קרנות פרטיות והון סיכון בישראל :2.84 מיליארד דולר בחברות מקומיות
( 26/02/2011,  שבת)
כך עולה מהדו"ח הרבעוני של מכון המחקר הישראלי IVC על קרנות השקעות פרטיות. לפי IVC, זהו שיא בהשקעות בחברות ישראליות cשנתיים האחרונות. סכום הגיוס הממוצע מקרנות הון סיכון עומד על 3.2 מיליארד דולר. רק 17% מכל החברות גייסו למעלה מ-1 מיליון דולר ו-3 חברות בלבד גייסו למעלה מ-20 מיליון דולר דרך הון סיכון. 29% מכל הגיוסים הם גיוסים ראשונים עבור קרנות הון סיכון וחברות ההיי-טק. חברות אנרגיה ירוקה מייצגות 6% מכל כספי הון הסיכון שגייסו חברות ההיי-טק הישראליות. חברות מוליכים למחצה גייסו 13%, חברות אינטרנט 18%, מדעי החיים 28%, תקשורת 19% ותוכנה 12%. סקטור המוליכים למחצה, אינטרנט ומדעי החיים רשמו עליה ניכרת לעומת 2009 בעוד שההשקעות בחברות תוכנה ישראליות ירדה ב-48%. המחקר מבוסס על איסוף נתונים מ-49 קרנות השקעות פרטיות ו-95 קרנות הון סיכון, מחצית מהן ישראליות ומחצית זרות. בדירוג הקרנות הישראליות, הקרן הגדולה ביותר היא פימי, עם נכסים בשווי 1.1 מיליארד דולר. אחריה בראשית, עם נכסים בשווי 540 מיליון דולר. בראשית הובילה השנה בהיקף הפעילות וכמות ההשקעות. KSPS מדורגת במקום ה-3 עם נכסים בשווי 395 מיליון דולר. כך החברות הישראליות מחזיקות בנכסים בשווי 7 מיליארד דולר. מנהלת המחקר, מריאנה שפירא, אמרה: "ישנן חברות ניהול פרייבט אקוויטי ישראליות המתכננות להקים קרנות חדשות במהלך 2011. אנו מצפים שסך ההון שיגוייס להשקעות פרייבט אקוויטי יגיע ל-1.5 מיליארד דולר, מה שיעורר עוד פעילות בשוק הפרייבט אקוויטי ויוביל לעלייה במספר העסקאות וגודלן בשנת 2011″. 4 מתוכן 27 הקרנות הישראליות הוקמו בשנתיים האחרונות. ראו גם:אינטרנט,מדיה וטכנולוגיה,הראל עילם 14/2/2011
http://www.140.co.il/blog/2011/02/14/22842
 

בישראל יש קרן הון סיכון המשקיעה בשלב הסיד ("סופר אנג'לים")
קרן מסוג זה מיועדת לסטארט-אפים המצויים עדיין רק בשלב מצגת מוכנה או אב טיפוס ראשוני בלבד (לפני המשך פיתוח/פעילות כלשהי). ================ הקרן אשר הוקמה בישראל, שכבר גייסה את רוב הכסף (כ- 25 מיליון דולר) , מיעדת את ההשקעה כגיוס הון לסטארט-אפים אשר להם כבר יש מצגת או אב טיפוס ראשוני בלבד. בניגוד לארה"ב, בישראל לא היתה עד היום קרן הון סיכון שהשקיעה בחברות רק בשלב הסיד. הקרן הוקמה בישראל ומכונה בשם- super angel seed fund. קהל היעד הן חברות מתחום האינטרנט, והטלקום בשלב הסיד. היקף ההשקעה בכל חברה צפוי להיות עד 500 אלף דולר. כל החברות שבהן תשקיע הקרן יקבלו משרדים בבניין אחד. התוכנית היא להשקיע ב-40 חברות סטארט-אפ ישראליות בשלב הסיד. לסיים את הקשר עם 26-27 חברות בשלב מוקדם, וליצור תשעה אקיזטים בטווח של 4 עד 10 מיליון דולר (עם היקף אחזקות של 45% מהחברה); שלושה אקזיטים בהיקף של 20 עד 40 מיליון דולר (עם היקף אחזקות של 30%); ואקזיט אחד או שניים של 40 עד 100 מיליון דולר (עם היקף אחזקות של 20%-25%). הקרן מקווה להרוויח עד 120 מיליון דולר על ההשקעות בחברות.
http://finance.walla.co.il/?w=/134/1746147
 


מכרזים: אפשר לתקוף ולנצח את המציע הזול ביותר,באמצעות ניצול עקרון השוויון.

כל אלה וכדוגמתם עשויים לסייע בידכם לזכות במכרז ולהכשיל מתחרה שזכה לפניכם.
למשל - טעות בערבות בנקאית של מתחרה במכרז,הסכם שכירות שחלק מפרטיו סותרים את תנאי המכרז,רשיון שאינו בתוקף או איחור בהגשה למכרז וכיו"ב.
עק
רון השוויון מקבל ביטוי בהקפדה ניכרת על כך שכל המציעים במכרז יעמדו בכל תנאי הסף הקבועים להשתתפות בו, כך שלא ייווצר מצב שבו אחד המציעים יידרש לעמוד בדרישות מחמירות פחות מאלה שאותן נדרשו לקיים יתר המציעים הפוטנציאליים וייהנה כך מיתרון על פניהם.
ההקפדה על העמידה בתנאי הסף מצדם של כל המשתתפים במכרז נדרשת גם אם במקרים קונקרטיים עלולה הקפדה זו שלא לעלות בקנה אחד עם עקרון היעילות הכלכלית. עו"ד ביין מומחחה למכרזים מסביר כי אם הנכם מעוניינים לזכות ע"י תקיפת הצעת המתחרה, שימו לב לכך שמהירות הגשת הערעור הינה- קריטית!
אם אין הסכמה עם הרשות הציבורית בנוגע לתוצאות המכרז, ניתן וצריך להגיש מיד עתירה מינהלית לבית המשפט.הזמן במקרים האלה הוא קריטי משום שאפשר לאחר את הרכבת ואז הרשות תחל לעבוד עם הזוכה, לכן חשוב לפעול מיד כשמקבלים את ההחלטה על אי־הזכייה.
לא אחת פסלו בתי המשפט החלטות של הרשויות כאשר הן החליטו החלטות בניגוד לדין, למשל כאשר היה צריך לפסול את הזוכה בשל אי־עמידתו בתנאי סף. ניתן להגיש עתירה נגד הזכייה ולעצור עבודות הזוכה גם לאחר שהחל בעבודות
רימונה פרקש ברוך, כלכליסט, 16/9/10

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3417859,00.html
 

חובות לבנקים. הסדרי חובות.

במערכת רשות האכיפה והגביה (לשעבר-"ההוצאה לפועל") כיום מתנהלים ־3.5 מיליון תיקים. % הגביה בהם נמוך ביותר.22.7% מהם שייכים לבנקים ולגופים פיננסיים המוגדרים כ"זוכים" בתיקים. מוסדות פיננסיים אלה גובים חובות רק באמצעות רשות האכיפה והגביה.

למרות מעמדם בתיקי הרשות כ"זוכה בתיק", הם אינם מקבלים במקרים רבים את הכסף המגיע להם, וזאת בשל חוסר יכולת פיננסית של חלק מהחייבים לשלם את החוב,או היעדר יכולת להוכיח אחרת.

לכן, פעמים רבות יש לבנק אינטרס להגיע להסדר פשרה עם החייבים, ובלבד שלפחות חלק מהחוב יוחזר (דהינו-מחיקת חלק מהחוב). לפיכך, במצבים כאמור בנקים מגיעים להסדרי פשרה עם חייבים.
אחוזי ההנחה הממוצעים המושגים בהסכמי פשרה עומדים בדרך כלל על 15%–35% אולם היו כבר המון מקרים של הסכמים בהנחות גבוהות יותר.
ב " LHM ניהול ויעוץ כלכלי ועסקי 'עוסקים בתוכניות הבראה לעסקים, וכן ניתן להשיג במשולב או בנפרד הסדרי חובות נוחים ביותר עם בנקים עד למחיקת חלק ניכר מהחובות. הסיוע ניתן בגיבוי מומחים לסיוע כלכלי ובגיבוי משפטי מלא. חייבים שהסדירו את חובם ב LHM הסירו מעצמם נטל חוב כבד ויצאו לדרך כלכלית ועסקית חדשה.

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3419579,00.html
 

בעקבות הצניחה בשער האירו –קרן הלוואות להון חוזר לחקלאים
מייקל שטייפמן, מייסד ומנהל הקרן, מסר שהקרן מעונינת להשקיע בעסקים בריאים וטובים שנקלעים למצב זמני קשה ולאחר ביצוע בדיקה כלכלית. הירידה בשער האירו שהפתיעה רבים בעוצמתה פגעה בחקלאים טובים רבים שזקוקים כעת למימון ביניים. הקרן אף מוכנה להכנס לשותפות ארוכת טווח בעסקים שימצאו מתאימים וליטול תפקיד פעיל בתהליך הצמיחה. הקרן תעניק הון חוזר בהיקף של עד 750 אלף שקל למשקים חקלאיים ועסקים הפועלים בתחום החקלאות לאחר בדיקת התכנות. הקרן פועלת על בסיס קבלת החלטות מהירה כדי להעניק פתרון מיידי לחקלאים. קרן IVF להשקעות בתחומי החקלאות, המים והתעשייה הודיעה על פתיחת קו הלוואות שתעניק לחקלאים הון חוזר שיאפשר להם לעבור תקופות בעייתיות מבחינת תזרים המזומנים של המשק. המימון יאפשר לחקלאים להמשיך ביצוא ולבצע במקביל פעולות התייעלות ושיווק שישפרו את המצב הכספי בהמשך. דן פרנק. אקונומיסט 6/5/10.
http://www.economist.co.il/?CategoryID=1540&ArticleID=10789&Page=1
 

בנקים ועסקים בקשיים ו/או בתוכניות הבראה: טיפים ממנהל הסקטור הפורש במזרחי טפחות:

בנקים ועסקים בקשיים ובהבראה: המזרחי- המנהל הפורש ישראל מאור מגלה טפח:
מהם כללי האצבע למנהלים של חברה, שרוצים להימנע ממצב שבו הבנק דורש מהם להכין תוכנית הבראה? "

כל חברה צריכה שיהיו לה דו"חות כספיים עדכניים ברמה חודשית ודו"ח תזרים מזומנים ברמה היומית - תוך שהיא מוודאת שספקים ולקוחות משלמים ושהיא עומדת בהתחייבויות שלה.

יש להחזיק רזרבות לזמן משבר: אף אחד מאיתנו לא יכול לשלוט בנתונים חיצוניים, כמו למשל תנודתיות במחירי חומרי גלם. אם חברה, למשל, מייבאת חומרי גלם בדולרים ומייצאת ביורו - היא צריכה לבצע הגנות מט"ח אחת לאחת. "אם מנהל של חברה חושב שהוא חכם והוא יודע לחזות את כיוון המטבעות — הוא עושה טעות.
מבחינה פסיכולוגית, עובר זמן מהרגע שחברה נקלעת לבעיה עד שיש הפנמה של הבעיה.

כדאי למנהל חברה לשתף בתמונה אדם שהוא סומך עליו, כדי שהוא יוכל לקבל פידבק בזמן אמת. בהתנהלות מול הבנק, העצה הכי טובה היא לנהוג ביושרה. ברגע שהבנק מגלה שהלקוח לא מוסר את כל המידע, האמון נשבר ואי אפשר לתקן את זה". כלכליסט, תומר זלצר  2/3/10 

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3394025,00.html
 

332 עסקים (מ 1120) כבר קיבלו הלוואות מהקרן לעסקים בינוניים ב 2009.ל 73% מהבקשות שהוגשו אישרו 80-100% מהבקשה.הקרן תפעל עד סוף 2010 .
( 01/03/2010,  יום שני)
קרן ההלוואות לעסקים בינוניים אישרה בשנה האחרונה הלוואות על סך 900 מיליון שקל.הקרן העניקה הלוואות ל-332 חברות, מרביתן לחברות עם מחזור פעילות קטן מ-100 מיליון שקל. ההלוואה הגדולה ביותר שאושרה בקרן היתה על סך 16 מיליון שקל. כלכליסט.נעמה סיקולר 1/3/10.
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3393915,00.html
 

 
 
נדל"ן:
 
   
 
 
 
מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>

מאמרים נבחרים>> >>
הוכפלו הלוואות לעסקים הניתנות בערבות המדינה (3,616 עסקים
בתקופה 4/2012-4/2013).


יבוא יצוא:

 

שותף בחו"ל.

להיות יבואן-
לא "לגדולים בלבד".
אסטרטגיה עסקית:
פשיטת הרגל של הענק האמריקאי GM ב 2009-לא בגלל המשבר
 ב- 2008.
"טבע" הישראלית-מופת ניהולי של
אסטרגיות עסקיות.
מיזוגים,רכישות,שותפיות(m&a):
מהו שווים של תיקים בפירוק
שותפות במשרד עו"ד?
על הנייר-עיסקת "win win",אך "מוקשים" בפרטים הקטנים.

עסקים כללי :
חברה לנכיון צ'קים-
אפשר להיות הגון-
 -  וגם להרוויח הרבה.

מו"מ מסחרי-בהצעה ראשונה עדיף לא לנמק.
נדל"ן :
רכישת דירה בארה"ב-מימון.
סקרים:    על מה לסמוך?
 - השמאי הממשלתי? הלמ"ס?
בורסה וניירות ערך :
תחזית מניה:
- ניתוח טכני? אנליסטים?:

משפטים :
צ'קים חוזרים-העירעור
נכשל(ב"כ המערער -עו"ד ליעד
שטרצר.ב"כ הזוכה-עו"ד ינקוביץ)

קלינטק:
תשואה 5.6% לשנה מהשקעה
בבניה פרטית ירוקה,ועד
כ 12% בבנית נדל"ן מסחרי

 

עוד בנושאים:
  - נדל"נ,
    - בורסה,ניירות ערך,
       - משפט עסקי.
          - >>מאמרים נבחרים>>


 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


מימון רכישת נכס נדל"ן (דירה / בית ) בארה"ב.                                       
 
שוק הנדל"ן האמריקאי הפך לאחרונה להיות בעל מאפיינים כ "שוק בין לאומי" . בהתאם לפירסומי  האיגוד הארצי של סוכני נדל"ן בארה"ב, בין מרץ 2012 למרץ 2013 קונים בינלאומיים רכשו בתים בארה"ב בשווי מצרפי של 68.2 מילארד דולר (בכל  50 המדינות בארה"ב).
בין  רוכשים אלה ישנם רוכשים ישראליים רבים.
 
1. מימון העסקה:
בנקים רבים בארה"ב דורשים שלקונים זרים יהיה חשבון בבנק עם סכום מסוים (לרוב 100 אלף דולר או יותר), בעוד שבנקים אחרים מציבים מגבלות על גובה ההלוואות. ייתכן גם שתידרשו להציג הצהרות בנק לשלושה חודשים לפחות.
 
שוק ההלוואות האמריקאי לרכישת בתים מציע שורה של משכנתאות בטוחות וברות השגה, כולל כאלה שיאפשרו למוסלמים לרכוש בית מבלי להפר את חוקי הדת נגד תשלום ריבית.
 לפני הגשת בקשה לקבלת משכנתא, עליכם להוכיח שהאשראי שלכם יציב ניתן לבסס את ניקוד האשראי על ידי פתיחת חשבון בנק בארה"ב והנפקת כרטיסי אשראי. עליכם לוודא גם שאתם מדווחים על כל ההכנסות שלכם בטפסי החזרי המס. המלווים משתמשים במידע הזה כדי לקבוע כמה כסף הם מוכנים להלוות לכם לצורך רכישת בית.

בעת מועד הגשת הבקשה למשכנתא, פנו לבנקים גדולים עם פעילות עולמית. למוסדות הללו יש את הניסיון הדרוש לסייע לכם בתהליך רכישת בית בארה"ב.

    משכנתאות:
באופן כללי ושלא כמו בישראל,בדרך כלל על בית פרטי הרבה יותר קל לקבל משכנתא בהשוואה לדירות בבנינים משותפים. זאת מאחר ובארה"ב הבעלות על דירות (condum) כרוכה בהסתייגויות רבות המקשות מבחינת הבנק על טיב השיעבוד.
בניגוד למערך המסודר והמבוקר של המשכנתאות הבנקאיות בישראל, בשוק המשכנתאות האמריקאי (לאחר שרוב המשבר מאחוריו),
החלו בנקים האמריקאיים לאפשר גם לאזרחי חוץ שאינם אזרחי ארה"ב לקבל מענקי משכנתא והלוואות לרכישת נדל"ן ונכסים בארה"ב ולביצוע עסקאות מעין אלו, גם במקרים בהם הרוכש אינו נמצא, פיזית, במדינה.
תהליך קבלת משכנתאות לרכישת נכס בארה"ב הוא תהליך בירוקראטי שיכול לקחת מספר שבועות. במסגרת הליך זה יכול הרוכש להגיש הצעת מחיר על נכסים, קרקעות או נדל"ן מניב ברחבי ארה"ב בליווי בנקאי.
בעלי נכסים קיימים יכולים, באמצעות מסמכים ואישורים אחרים, לקבל גם הלוואת משכנתא בתמורה לשעבוד הנכס, פרוצדורה המזכירה במידה מסוימת, את הליך קבלת המשכנתאות בישראל.
בהשוואה לישראל-הנכס משועבד לאחר רכישתו, ובארה"ב השעבוד נעשה לנכס שכבר קיים ביד הלווה.
 
2 . השוני בין עסקת נדל"ן בארה"ב לעומת ישראל:
האופן בו עסקאות נדל"ן אמריקאיות מתבצעות עשוי להיות שונה לעומת הנהוג בישראל או בכל מדינה אחרת. לכל מדינה בארה"ב יש מערכת חוקים משל עצמה בנוגע לרכישת נדל"ן, כולל המסים שמשלמים והשיטות לסגירת עסקה.
 
כך למשל ובדרך כלל, בארה"ב המוכר הוא הנושא בתשלום עמלת המכירה, כך שהקונים לא צריכים לשלם דבר כדי שסוכן יעבוד בשמם.
 
על אף האמור בחלק מסוים מן המדינות בארה"ב מקובל לשלם עמלה לסוכן שמחפש נכס בשמכם ומראה לכם את ההיצע.
 
 
3 . תשלומים נוספים בעת החתימה על ההסכם:
 בדרך כלל הקונה ישלם עבור אימות בעלות, ביטוח שטר קניין, הוצאות משפטיות  והוצאות מרשם.
            
 כל הלעיל  עשויים להסתכם ב-1%-2.25% משוויה הכולל של העסקה.
 לפיכך, ברכישת בית ב-של 300,000 אלף דולר,
                                  ההוצאות הנלוות עשויות להסתכם בסך כ -6,750-3,000 דולר.
 
4 . מיסוי : השפעת רכישת הנכס בארה"ב על תשלומי המס השוטפים של הרוכש הישראלי:
השפעותיה של רכישת נדל"ן בארה"ב על התחייבויותיו של נישום לרשויות המס בארצו משתנות ממדינה למדינה ותלויות בהסכם (אמנה) מס בין ישראל לארה"ב.
בדרך כלל, כל המיסים ישולמו ע"י המוכר עפ"י השיטה הפרסונאלית (דהיינו לישראלי תושב ישראל- בישראל) .  בענין זה מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני מס.
 
                חוק ה- FIRPTA
FIRPTA  הוא חוק הנוגע להשקעה זרה בנדל"ן אמריקאי (Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980)  ).
החוק מקנה לממשלה האמריקאית את הסמכות לגבות מס הכנסה כאשר מתבצעים מכירה, החלפה, החלפת בעלות, העברה כמתנה או מכירה של נדל"ן בידי משקיע זר.
רשות המס גובה 10% מההכנסות ואילו הממשלה גובה גם כן חלק מההכנסות.
 
יש לציין כי גם מיסים אלו אמורים להיות כלולים באמנת המס שבין ישראל לארה"ב, ולפיכך להיות מקוזזים מחבות המס של מוכר ישראלי. מומלץ להיוועץ בענין זה בעורך דין לענייני מס.
 
.5  רכישת בית בארה"ב- כללי :
 
      חשיבות קביעת מטרת הנכס:  
קביעת מטרת הנכס חשובה לקונה במיוחד אם הוא אינו אזרח אמריקאי וזקוק לסיוע  סוכן מקומי. ע"מ לאתר נכס במהירות וביעילות רצוי לספק לסוכן הנדל"ן מידע שימושי שיעזור לסוכן בחיפוש ובמציאת הנכס הרלוונטי עפ"י צרכיכם.
בחירת תמהיל מיומן של סוכנים כרוך בהשקעת זמן . רצוי לקבל המלצות,חפשו באינטרנט,השוו בין הממצאים.
בסופו שלך דבר המומחיות של אנשי המקצוע הללו תהפוך את תהליך הרכישה להרבה פחות מסובך לקונה ישראלי טיפוסי.
 
       האם על הקונה להיות אזרח אמריקאי?
לא. אין חובה להיות אזרח המדינה ואף לא להחזיק ב"גרין קארד". עם זאת, עליכם להחזיק במספר נישום אישי (Individual Tax Payer Number) המוענק לבעלי אזרחות זרה הנדרשים להחזיק במספר זיהוי למטרות תשלום מס בארה"ב.

 
       מדינות בארה"ב המועדפות על זרים ברכישת נדל"ן:
קונים מחוץ לארה"ב מבקשים לרכוש נכסים באזורים שונים בארה"ב מסיבות שונות, כמו קרבה למרכזים עסקיים או קרבה לאזורי נופש.
 כך למשל, בשנת 2012 הובילה פלורידה ברשימת המדינות שבהם בצעו זרים רכישות נדל"ן עם 23% מכלל הרכישות הזרות לאותה השנה; קליפורניה הייתה במקום השני עם 17% מהרכישות  ואילו אריזונה וטקסס היו במקום השלישי עם 9%. בניו יורק בוצעו 3% בלבד מהרכישות (ככל הנראה בשל יוקר הנכסים במדינה זו יחסית למדינות אחרות בארה"ב).


 
 
<